Svenska glaciärer

Norra Kaskasapakteglaciären

Norra Kaskasapakteglaciären rinner från Kaskasapaktes norvägg mot nordost där den mynnar i en sjö med en isbräcka. Glaciärens övre del är väl dokumenterad fotografiskt eftersom den utgör en väsentlig tilldragelse i utsikten från Kaskasatjåkkas topp. Högkvalitativa bilder finns från 1930-talet och framåt. Den nedre delen är sämre dokumenterad, men med hjälp av flygbilder kan frontläget rekonstrueras sedan 1950-talet. En detaljerad karta finns opublicerad från 1980. Glaciären täcker en yta på ca 1,39 km2. En sjö är dämd innanför de stora isfyllda frontmoränerna.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.947346
LONG 18.552250
LAT OLD 67 57 00
LONG OLD 18 33 30
ABLATION NE
AREA 1394239.59
AREA OLD 1,57
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,4
ELEVATION M A S L MAX 1600
ELEVATION M A S L MIN 1115