Svenska glaciärer

Nipalsglaciären

Alternativa namn: Niibbásglaciären

Nipalsglaciären nådde tidigare ner i Kaskasavagge med en istunga som finns fotografiskt dokumenterad från 1910 av Fredrik Enquist. Den nedre delen av tungan är nu bortsmält och glaciären har tudelats i sin övre del där den högst liggande delen är på väg att smälta bort. Kvar finns glaciärens mitt som idag täcker 0,7 km2. Kol-14-dateringar har gjorts av Nipalsglaciärens yttersta frontmoräner som visade på en ålder av ca 2400 C14-år (Karlén 1973).

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.972679
LONG 18.564507
LAT OLD 67 58 20
LONG OLD 18 33 40
ABLATION E
AREA 703047.47
AREA OLD 1,28
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,1
ELEVATION M A S L MAX 1860
ELEVATION M A S L MIN 1300