Svenska glaciärer

Unna Räitaglaciären

Alternativa namn: Unna Reaiddáglaciären, Knivglaciären

Unna Räitaglaciären finns dokumenterad fotografiskt sedan 1930-talet. Glaciären slutade då med en isbräcka i dess frontsjö. Av topografiska skäl så gick isreträtten raskt till ett frontläge ca 100 meter ovanför sjön i sydlig riktning. Ett isparti låg emellertid kvar mot sjön och detta parti hade åtminstone fram till 1980 kontakt med glaciären. Iskontakten var definitivt bruten sommaren 1988 då frontläget mättes in. En besiktning år 2013 visade att det sjönära ispartiet är mycket tunt och kommer att smälta bort inom några år. Unna Räitaglaciären täcker en yta på ca 1,55 km2 och har ett maximalt djup på ca 130 meter. I den övre delen av ablationsytan så ligger ett mycket stort bergsras som enligt lavmätningar tros ha fallit under 1700-talet. Sporadiska massbalansstudier har utförts på glaciären och dess frontläge ingår i Tarfalaverksamhetens monitoringprogramsedan 1963. Endetaljerad karta finns från 1980.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.974510
LONG 18.431996
LAT OLD 67 58 30
LONG OLD 18 26 00
ABLATION NE
AREA 1559406.21
AREA OLD 1,95
VOLUME 0,14
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,1
ELEVATION M A S L MAX 1680
ELEVATION M A S L MIN 1226