Svenska glaciärer

Mårmapakteglaciären

Alternativa namn: Morhmmabaktiglaciären

Mårmapakteglaciären dokumenterades fotografiskt 1918 av Fredrik Enquist. Glaciären täckte då den proglacala sjö som glaciären nu mynnar i. Sommaren 1952 dokumenterade Valter Schytt glaciären mer ingående. Det saknas frontmoräner, men sidomoränerna på norra sidan är mycket stora. Glaciären täcker en yta på ca 1,5 km2. Dess största djup är ca 190 meter. Glaciärfronten har retirerat med ca 10 meter per år sedan 1952. Detaljerade kartor finns från åren 1959, 1978, 1990 och 2008.

Litteratur

Holmlund, P., 2013: Glaciärer: gnistrande smycken som ännu pryder våra svenska fjäll. ISBN 978–91–85815–83–8, Votum&Gullers förlag, 160s.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.101388
LONG 18.679224
LAT OLD 68 06 10
LONG OLD 18 41 10
ABLATION E
AREA 1292481.43
AREA OLD 1,77
VOLUME 0,13
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,4
ELEVATION M A S L MAX 1630
ELEVATION M A S L MIN 1300