Svenska glaciärer

Östra Påssusglaciären

Alternativa namn: Östra Bossosglaciären

Östra Påssusglaciären finns dokumenterad fotografiskt sedan 1886 då Fredrik Svenonius tog en panoramabild av denna och den intilliggande Västra Påssusglaciären. Glaciären har utgjort en väg upp mot Sielmatjåkka vilket gör att det finns fotografisk dokumentation från alpinister som passerat glaciären. Fronten vetter åt nordväst och glaciären hänger fysiskt samman med Sielmatjåkkaglaciären (Kalix 30). Under 1900-talets första hälft hade glaciären ett tillflöde från ett ackumulationsområde i söder. År 1937 dokumenterades isjöar i detta område vilket antyder att istemperaturen var låg med ringa isrörelse. Sedan ca år 2000 är detta forna ackumulationsområde fysiskt frikopplat från glaciären. Glaciären täcker idag en yta på ca 1 km2, dess maximala djup är ca 80 meter och den består till ca 90 % av kallgradig is. Ackumulationsområdet täcker 10–15 % av glaciärens yta vilket betyder att glaciären är stadd i stark reträtt. Frontläget har registrerats ca vartannat år sedan 1968 genom Tarfalaverksamhetens försorg.

Litteratur

Holmlund, P., Näslund, J-O.och Richardson, C., 1996: Radar surveys on Scandinavian glaciers, in search for useful climate archives. Geografiska Annaler 78 (2–3): 147–154.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Alesätno
LAT 68.051040
LONG 18.427048
LAT OLD 68 03 10
LONG OLD 18 25 50
ABLATION NW
AREA 894382.2
AREA OLD 1,76
VOLUME 0,05
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,9
ELEVATION M A S L MAX 1630
ELEVATION M A S L MIN 1260