(In Swedish only) Studiekoordinatorsökes till Bolincentrets klimatforskarskola

Studiekoordinatorn bör ha avlagt doktorsexamen eftersom rollen kräver god kunskap om hur forskarutbildningen fungerar vid Stockholms universitet. Vidare krävs ett brett vetenskapligt klimatorienterat perspektiv. Studiekoordinatorn ska vara en god organisatör och administratör och behärska både det svenska och engelska språket väl.

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2019

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.