The climate during the past 10,000 years

Time:  25 May 2012, 13.00–14.00
Venue:  DeGeer-salen, the Geoscience building
Speaker: Sherilyn Fritz, Professor at the University of Nebraska-Lincoln 
  Dr Sherilyn Fritz är en internationellt erkänd expert på att utläsa klimat- och miljöförändringar ur sjösediment, ett av de naturliga klimatarkiv som har lång räckvidd tillbaka i tiden. Hennes främsta intresse är diatoméer (kiselalger) som är känsliga för temperatur, salthalt, och andra klimat- och miljöfaktorer. Sammansättningen av olika diatoméearter i sjöars bottensediment gör det möjliga att rekonstruera hydrologi och klimat långt tillbaka i tiden. Dr Fritz har gjort sådana rekonstruktioner för bland annat de tropiska delarna av Sydamerika och för de torrområden i Nordamerika som hade stora insjöar under istiderna.

Dr Fritz kommer att ge en överblick av vad vi vet om klimatet under de senaste 10.000 åren och
beskriva sin forskning inplacerad i det sammanhanget. Klimatdata från naturliga arkiv, av den typ som Dr. Fritz undersöker, används för jämförelse med numeriska klimatmodeller vid simuleringar av jordens tidigare klimat och naturliga klimatvariationer.
Föreläsningen ges på engelska.

The Bert Bolin Lecture on Climate Research is given annually in May to commemorate professor Bert Bolin and his pioneering work for climate research at Stockholm University and internationally. The speaker is selected among prominent scientists within climate research by the Faculty of Science.


   

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.