Dissecting the Roles of Aerosols and Greenhouse Gases in Climate Change: Scientific Understanding and Policy Implications

Time: May 29, 2009
Venue: G-salen, house E in Arrheniuslaboratoriet
Speaker: Venkatachalam Ramaswamy
Professor in Atmospheric and Climate Sciences, Director at Geophysical Fluid Dynamics Laboratory/NOAA, Princeton University, USA
 

Jordens globala klimatsystem påverkas bland annat av den inkommande strålningen från solen och den reflekterande strålningen från jorden och balansen däremellan. Genom att studera och göra modeller över vilka processer som påverkar jordens klimat kan man förutsäga framtida klimatförändringar. Klimatmodellerna ger rekommendationer vid politiska beslutsprocesser.

Seminariet handlar om vetenskapliga aspekter inom området atmosfärkemi och klimat. Ramaswamys forskning handlar om hur växthusgaser och aerosolpartiklar påverkar strålningsflödena i atmosfären och därmed jordens klimat. Hans studie bygger på en mängd olika meteorologiska data och satellitbilder. Ramaswamys arbetar på Geophysical Fluid Dynamics Laboratory vid Princeton University i USA som är ett av världens ledande forskningscentra för global klimatmodellering. Han har varit den sammanhållande kraften när det gäller strålningsprocesser i de tre senaste IPCC-rapporterna (1995, 2001 och 2007) och har därmed spelat en fundamental roll för formuleringen av kunskapssyntesen inom detta centrala område.


The Bert Bolin Lecture on Climate Research is given annually in May to commemorate professor Bert Bolin and his pioneering work for climate research at Stockholm University and internationally. The speaker is selected among prominent scientists within climate research by the Faculty of Science.


   

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.