Bolinveckan för unga 2016

Unga som deltar i Bolinveckan för unga lär sig klimatvetenskap på det roliga sättet! Veckan inleds med Klimatskolan för åk 3–5 den 9–10 maj och fortsätter med den interaktiva teatern Klimattåget för åk F-2 den 13 maj. Vi har också specialföreställningar och visningar för barn i Barnens Nobelklubb lördagen den 14 maj. Gymnasieungdomar, lärare och allmänheten har möjlighet att lyssna Sir Brian Hoskins populärvetenskapliga föreläsning den 12 maj. Bolincentret för klimatforskning arrangerar Bolinveckan för unga varje år.

Ni är varmt välkomna till Bolinveckan för unga!

Vi kan erbjuda era elever flera interaktiva aktiviteter på temat Klimat tillsammans med forskare från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Alla aktiviteter är kostnadsfria. Om du är intresserad av någon av aktiviteterna så var vänlig email den address du finner under respektive aktivitet.

Acidification Of The Sea, demostration to the children by Malin Kylander. Photo: Johan JeppssonnKlimatskola

Möt klimatforskare och ta reda på mer om klimatet! Med ”hands-on” aktiviteter upptäcker eleverna hur vårt klimat styrs genom fyra aktiviteter som alla får prova på:
Världens puzzel
Med kontinenterna som pusselbitar visar eleverna hur världen ser ut idag samt bygger ihop urtidens jättekontinent Pangea. Vi upptäcker kontinenternas rörelser som förklarar hur berg och hav bildas och försvinner. Eleverna diskuterar bevis för att klimatet varierat under jordens historia.
Frätande hav
Eleverna får lära sig vad pH-värde är och undersöka vilka vardagsämnen som är sura respektive basiska. Havens reaktion på en ökad halt koldioxid i luften illustreras genom att eleverna får blåsa utandningsluft i en E-kolv med vatten och pH-indikator. Och, vad händer med snäckor och koraller när havens pH ändras?
Havsrörelser
Eleverna får experimentera och kolla på skiktningar mellan salt och sött vatten. Forskarna förklarar varför jordens vädersystem roterar och det demonstreras sedan praktiskt med en roterande vattenlaboration med virvlar i olika färger.
Digital glob med havsrörelser, vindar och vulkaner
Bolincentret har en digital glob som kan visa film på den sfäriska ytan. Men hjälp av den visar vi hur jorden ser ut, förklarar hur vädersystemen fungerar och diskuterar kontinentalplattornas rörelser, vulkaner och jordbävningar med eleverna.

Målgrupp: Åk 3–5
Tid: 9–10 maj kl. 9.00–10.30, kl. 11.00–12.30 och kl. 14.00–15.30
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården, Stockholm
Kostnad: Gratis
Anmälan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Information: Matsäck äts utomhus och vindskydd finns en bit bort
www.vetenskapenshus.se/klimatskola-2016


Bolinföreläsningen om klimatforskning 2016

En internationellt känd forskare bjuds till Stockholm för att hålla en populärvetenskaplig föreläsning om ett aktuellt ämne inom klimatforskningen. Årets pristagare är Sir Brian Hoskins från Imperial College London, Storbritannien. Bolinföreläsningen ges årligen i maj till minnet av Stockholms universitets professor Bert Bolin.

 

Målgrupp: Gymnasieungdomar, lärare och allmänheten
Tid: 12 maj, kl. 14.00–15.00
Plats: G-salen, Campus Frescati, Stockholms universitet
Språk: Föreläsningen hålls på engelska.
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan för större grupper till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Enskilda personer behöver inte anmäla sig
Årets föreläsning är redan fullbokad, men återkom gärna nästa år!
Information: Vi bjuder på fika
www.science.su.se/om-oss/2016-års-bolinföreläsning-för-klimatforskning-1.276266


Klimattåget

Hur ser jorden att ut om klimatet är varmare, eller kallare, eller blötare? Med den interaktiva teatern klimattåget åker barnen med på en forskningsresa tillbaka i tiden för att lära sig om forntidens klimat. Akta er för dinosaurien!

Målgrupp: F–åk 2
Tid: 13 maj, kl. 9.00–10.00, kl. 10.15–11.15, kl. 12.30–13.30 och kl. 13.45–14.45
Plats: Geovetenskapernas Hus, Campus Frescati, Stockholms universitet
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Information: Matsäck kan ätas inomhus
www.vetenskapenshus.se/klimattåget-2016


Pangea JigSaw, AlasdairSkelton. Photo: Johan JeppssonKlimattåget och Världens puzzel

Hur ser jorden att ut om klimatet är varmare, eller kallare, eller blötare? Med den interaktiva teatern klimattåget åker barnen med på en forskningsresa tillbaka i tiden för att lära sig om forntidens klimat. Akta er för dinosaurien! Med Världens puzzel får barnen puzzla ihop superkontinenten Pangea och förstå att klimatet var annorlunda för 200 miljoner år sedan.

Målgrupp: 7–10
Tid: 14 maj, kl. 10.00–12.00 och kl. 13.00–15.00
Plats: Geovetenskapernas Hus, Campus Frescati, Stockholms universitet
Kostnad: Medlemskap i Barnens Nobelklubb kostar 150 kr/år och nya medlemmar är välkomna
Anmälan: Anmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Information: Vi bjuder på fika
www.nobelmuseum.se/sv/barnens-nobelklubbBolincentret för klimatforskning

Klimat är hur vädret är under lång tid och på Bolincentret för klimatforskning studerar vi hur världens klimat är nu, hur det var förr i tiden och hur det skulle kunna bli i framtiden. Vi är ungefär 300 forskare som undersöker allt som kan ge ledtrådar, t.ex. trädringar, glaciärer, droppstenar i grottor, små snäckor i haven, luftens partiklar och historiska dokument. Sedan jämför vi det med stora datorberäkningar och försöker förutsäga hur klimatet blir i framtiden. Bolincentret är ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och SMHI.

 

 

 

 

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.