Bolincentrets klimatfestival 15–18 maj 2017

Bolincentrets klimatfestival!

Vad är klimatförändringar och vad kan vi göra åt dem? Klimatfrågan är allvarlig men långt ifrån nattsvart och vi är många som är engagerade i att förstå och lösa problemen. Bolincentret för klimatforskning bjuder därför tillsammans med Vetenskapens Hus in till festival med aktiviteter, föreläsningar och medborgarvetenskap.

Varför en klimatfestival?
Isarna smälter, havsnivån stiger, stormarna blir värre och torkan kraftigare – klimatfrågan har länge handlat om katastrofer och hot. Många får ångest av att höra nyheterna. Visst är det allvarligt, men de goda nyheterna blir fler och fler: 132 länder har godkänt klimatavtalet COP21 som förhandlades fram i Paris 2015, det nu är billigare att investera i förnyelsebar energi än i fossila bränslen, och vanliga människor har insett att de genom aktiva val kan bidra till en bättre värld.
Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus har under ett par år arrangerat Bolinveckan för unga. Vi vill nu erbjuda fler möjligheten att träffa klimatforskare och under lekfulla former lära sig vad vi vet om klimatförändringarna och vad vi kan gör åt dem. Bolincentrets klimatfestival kommer att återkomma varje år.

Bolincentret för klimatforskning
Bolincentret för klimatforskning en är en paraplyorganisation för mer än 300 personer som forskar inom områden kopplade till jordens klimat. Det bildades av Stockholms universitet, KTH och SMHI och är namngivet efter professor Bert Bolin som var en föregångare inom klimatforskning och grundare av FN:s klimatpanel IPCC.
Bolincentrets mål är att forska och sprida kunskap om jordens naturliga klimat och klimatvariationer, processer som påverkar klimatet, klimatmodelleringar, mänsklig påverkan på klimatet och klimatets påverkan på ekosystem, biodiversitet och människors villkor samt hur samhället kan minska de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna. www.bolin.su.se

Vetenskapens Hus
Vi ger ungdomar i grundskolan och gymnasiet möjlighet att utföra laborationer och exkursioner under handledning av studenter, doktorander och forskare. Lärare inspirerar vi genom att erbjuda ämnesfördjupande och didaktiska fortbildningar. Vi har ett nära samarbete med våra två huvudmän Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. www.vetenskapenshus.se

Anmälan och praktikaliteter för besökarre
Anmälan till klimatfestivalens aktiviteter och föredrag sker HÄR (för allt utom Bert Bolinföreläsningen om klimatforskning).
Anmälan till Bert Bolinföreläsningen sker via länk på http://www.science.su.se. Skolklasser anmäls av lärare.
Medhavd matsäck kan ätas inomhus. Avsätt gärna mycket tid till att undersöka allt på aktivitetstorget!

Aktivitetstorg för grundskoleelever, gymnasieungdomar, lärare och allmänhet (klicka för  mer information)
Fingra på klimatanknutna utställningar från en mängd olika organisationer
Datum:
15, 16 och 17 maj 2017

Tid & plats: 8.30–19.30 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet


Utställare

Bolincentret för klimatforskning
Fråga jourhavande klimatforskare, knep&knåp med klimatanknytning och bildspel om Bolincentrets forskning.

Centrum för klimatanpassning vid SMHI
Visar upp sin verksamhet

Fältbiologerna
Vi visar och berättar hur våra aktivister jobbar mot klimatförändringarna. Kom och få inspiration till hur du själv kan delta!

Fågelkalendern – en del av Naturens kalender
Medborgarforskning bevakar klimatförändringarnas effekter på fåglar, blommor och bin.

Hands-On Science
Besök Hands-On Science för att mäta seismografisk aktivitet med en micro: bit och se hur teknik används för att bevaka klimatändringar. Yngre besökare får även programmera roboten Dash att rädda en isbjörnunge som är fast på ett isflak. 

Heidi Andersson, 11-faldig världsmästarinna i armbrytning och programledare för tv-programmet Miljöhjältarna
Träffa Heidi som berättar om sitt klimat- och hållbarhetsengagemang. Passa på att få världsmästarinstruktioner i armbrytning och delta i en utmaningstävling!

Kemilärarnas Resurscentrum
Demonstrationer av klimatlaborationer och en hel del som du kan testa själv. Experimenten finns samlade i häften med inriktning mot åk 4–6 respektive åk 7–9 och gymnasiet för fortsatt laborerande i klassrummet.

Naturvårdsverket
Presentation av klimatboken En varmare värld, podcasten Prat om klimat, med mera.

Right Livelihood Award Stiftelsen
Vi anordna en tipspromenad om olika miljökämpar och deras arbeten där du kan vinna ett fint pris.

Solvatten
Solvatten är en portabel lösning som genom solenergi renar och värmer vatten. Solvatten håller sjukdomar borta, sparar träd, stärker familjeekonomin samt frigör kvinnors tid​.

Stockholms stad: Miljöförvaltningen
Få böckerna Klimatsmart mat och Klimatsmart hem som är fulla av tips om vad man kan göra själv för klimatet. Testa hur klimatsmart du är och prova på en energigenererande cykel.

Stockholms universitet: Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Fototuställning om hur klimatet påverkar ekologiska system

Stockholms universitet – Institutionen för geologiska vetenskaper och Institutionen för naturgeografi
Visning av klimatarkiv från iskärnor, trädringar, havssediment och torvmossar.

Stockholms universitet: Meteorologiska Institutionen
Meteorologiska Institutionen kommer visa upp klimatsystemet på ett roterande bord. Vad är det som gör att vi får väder egentligen?

Stockholms universitet – Naturvetenskapliga fakulteten
Information om naturvetenskapliga utbildningar vid Stockholms universitet.

Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)
SIANI är nätverket som vill göra jordbruk spännande, klimatsmart och hållbart! Kom till oss och lär dig om hur klimat och jordbruk hänger samman, testa dina kunskaper i vårt quiz och provsmaka insekter och baljväxter! 

SWERUS-C3
Fotoutställning från expeditionen SWERUS-C3:s resa med isbrytaren Oden till Arktis.

Tecknade serier om permafrost
En grupp unga permafrostforskare har slagit sig samman med serietecknare för att förklara vad som händer när permafrosten tinar. Kom och ta ditt eget exemplar av de alldeles nytryckta serierna och passa på att prata permafrost med oss!

Unga Forskare
Var med i Utställningen Unga Forskare – utställning och tävling för alla gymnasieprojekt inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Vetenskapens Hus
Hands-on-aktiviteter med en 3D-skivare som gör saker av majsstärkelse, häftiga solceller och vindkrafverk.

Ladda ner >> inbjudan till dig som vill vara med som utställare  

 

Anmälan: behövs inte till Aktivitetstorget

Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus

 Aktiviteter för högstadieelever och mellanstadieelever (klicka för  mer information)
Få en introduktion till klimatvetenskap med hjälp av en digital glob, gör experiment och bidra med dina egna tankar och idéer om hur vi ska kunna vända trenden.
Datum: 15, 16 och 17 maj 2017
Tid & plats: 9–11, 10–12, 13–15, 14–16 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
 Ny programpunkt! Föreläsning

Den digitala globen – se jorden på ett nytt sätt!
Vad är klimat? Vad är klimatförändringar? Hur kan man mäta klimatförändringar? Besöket inleds med att forskare visaliserar av klimatforskningen med hjälp av en digital glob.

Sura hav och aktuell forskning
En aktivitet där man själv får visa att ett överskott av koldioxid i atmosfären gör haven surare. De stackars korallerna och snäckorna mår inte bra av detta, men forskare vid Bolincentre har hittat på ett annat experiment som kanske kan rädda haven.

Maten och klimatet
Hur vi kan odla mat på klimatsmarta sätt? Vi går ut till stadsodlingen vid Stockholms universitet och diskuterar om man t.ex. verkligen behöver slänga blasten till rödbetorna. Detta följs upp med en aktivitet där man får testa sig fram till en klimatsmart måltid.

Hur kan vi nå ett lägre koldioxidmål? Påverka!
Forskare behöver hjälp med tips om hur man kan nå ett mål där mindre koldioxid släpps ut. Kom med förslag på global-, regional- och personnivå. En introduktionsfilm kommer att skickas ut i förväg så att svaren kan förberedas på hemmaplan. Resultaten kommer att redovisas på konferensen Expert Workshop on Achieving a CO2-Neutral Society.

Anmälan: hittar du HÄR
Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus

Ny programpunkt! 
Föreläsning: Unga är framtidens klimathjältar | Niklas Björklund från Push*
Datum: 15 maj 2017
Tid & plats: kl. 10.00–10.45 och 13.00–13.45 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Runt om i världen reser sig unga upp och kämpar för att begränsa klimatförändringarna. PUSH Sverige vill visa varför unga är framtidens klimathjältar och hur du kan engagera dig. Träffa Niklas från organisation PUSH Sverige som visar på praktiska exempel där unga är de som leder förändringen av samhället. Kom och var med på en föreläsning där ungas makt står i centrum och där ni får enkla sätt att engagera er.

Ny programpunkt! 
Föreläsning: Hur blir man planetskötare i världsklass och fossilfri till år 2025?
Datum: 16 och 17 maj 2017
Tid & plats: 12–13 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Heidi Andersson, 11-faldig världsmästarinna i armbrytning och programledare för tv-programmet Miljöhjältarna, berättar om sitt klimat- och hållbarhetsengagemang. Hon pratar om styrkan att komma från byn Ensamheten, vikten av att göra val, följa sitt hjärta, sätta upp mål, uppnå dessa och sätta upp nya mål. Heidi vill vara planetskötare i världsklass med målsättningen att vara fossilfri till år 2025. Som 19-åring startade hon företag och blev Sveriges första armbrytarkonsult, vilket blev början på en tuff och fantastisk resa mot självförverkligande, kraft och styrka. Om viljan och pärgrävarmentaliteten finns är det mesta möjligt! Föreläsningen är 45 minuter lång och passar för mellan- och högstadieelever.

!!Innan och efter föreläsningen finns Heidi på plats på vårt Aktivitetstorg. Passa på att få världsmästarinstruktioner i armbrytning och delta i en utmaningstävling

 

Anmälan: hittar du HÄR
Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus

 

*PUSH Sverige
Platformen för unga som samarbetar för hållbarhet

Populärvetenskapliga föreläsningar för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet (klicka för  mer information)
Lyssna på pedagogiska klimatforskare som berättar om t.ex. klimatkonflikter och forskande sälar
Datum: 15, 16 och 17 maj 2017
Tid & plats: 10–11, 11–12, 13–14, 18–19, 19.30–20.30 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
 Ny programpunkt! Föreläsning och filmvisning

Ny programpunkt!
Filmvisning: Through the Valleys
Datum: 15 och 17 maj 2017
Tid & plats: 10–11 och 15–16 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Datum: 16 maj 2017
Tid & plats: 15–16 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Hur är det att vara en ung forskarstudent i naturgeografi? Robin Blomdin är en ung doktorand som får sin första chans att leda ett forskningsprojekt i Mongoliet och Kirgizistan. Vi får följa med på hans resa genom fantastiska bergslandskap där han försöker ta reda på hur stora glaciärerna var under den senaste istiden. Forskningen är viktig för att förstå klimatförändringar bakåt i tiden och i förlängningen för att kunna förutspå vårt framtida klimat. Robin leder två forskarteam genom svår tillgänglig terräng långt från civilisationen medan han försöker samla sina sista prover till sin doktorsavhandling. Problemen hopar sig under resans gång och frågan är om han är redo att ta steget in i forskarvägen?

Trailern hittar du här: http://www.throughthevalleys.com

!!Robin är på plats innan filmvisningen för att ge en kort introduktion till filmen, och finns kvar efteråt för att svara på frågor om filmen och hans forskning. Filmen passar för högstadieelever och uppåt.

Anmälan: hittar du HÄR

Ny programpunkt!
Filmvisning
:
Framtidsfjäll
Datum: 15 och 17 maj 2017
Tid & plats: 12.30–12.45 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Klimat- och markanvändningsförändringar, såsom gruvexploatering och infrastrukturutbyggnad, påverkar fjällmiljön kraftigt och därmed villkoren för renskötseln.
Filmen visar hur forskare och renskötare i samverkan kan öka kunskapen om hur man bäst förvaltar miljön i framtiden.

Trailern hittar du här: https://vimeo.com/157316421

Dagföreläsningar
Måndag den 15 maj
10.00–11.00
Där inlandsisen möter havet | Nina Kirchner, NG*
Föreläsningen tar dig med till polarområdena, där den grönländska och antarktiska inlandsisen finns, granne med ishaven. Parisavtalets mål är att uppvärmningen av atmosfären ska hållas under 2 grader, men haven blir också varmare. Påverkar detta inlandsisarna? Hur och varför? Och vilka konsekvenser kan det ge?

11.00–12.00
Vårtecken blir medborgarforskning: Fåglar, blommor och bin | Cecilia Kullberg, Zoology* & Kjell Bolmgren, DEEP*
Den tydligaste effekten av den globala uppvärmningen är att växtsäsongen förändras. Vitsipporna blommar tidigare och flyttfåglarnas kalender förskjuts. Människor har i alla tider följt naturens kalender, vi berättar hur vi tillsammans kan hålla koll och beskriva de förändringar som sker.

13.00–14.00
Extrema väder | Zahra Kalantari, NG*
Under de senaste decennierna har en ökad frekvens av extrema väderhändelser som kraftiga stormar och översvämningar rapporterats i olika delar av världen, till exempel norra Europa. Extrema nederbördshändelser kommer mycket sannolikt att blir mer intensiva och mer frekventa i slutet av detta århundrade, eftersom den globala medeltemperaturen vid jordytan ökar. Klimatförändringarna kan leda till att infrastrukturen belastas av en ökad frekvens av extrema nederbördshändelser, översvämningar och snösmältningsperioder. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen kommer Sverige att påverkas kraftigt av förändringarna.

Tisdag den 16 maj
10.00–11.00
Effekter på biodiversitet när klimatet förändras | Sara Cousins, NG*
Vad händer med biodiversiteten när klimatet förändras?

11.00–12.00
Snowball Earth – om en extrem klimathändelse | Alasdair Skelton, IGV*
Spår i gamla stenar berättar att jorden kan ha varit helt istäckt för 700 miljoner år sedan. Vad blev fel med jordens temperaturregleringen? Kan det hända igen?

13.00–14.00
Marine research using seals | Fabien Roquet, MISU*
Some marine mammals travel thousands of kilometers to find their food, continuously diving to great depths. By attaching miniaturized loggers on their fur, it has become possible to track them and monitor their behavior at sea. But we also obtained an unexpected treasure made of unique data on the ocean itself, in areas that are traditionally hard to reach.

Ny programpunkt!
14.00–15.00
Framtidens klimat berör oss idag | Gunn Persson, SMHI*
Hur kan vi titta på klimatet i framtiden och varför det är det viktigt? Vad är klimatscenarier och vad kan de berätta? Föreläsningen tar också upp behovet av att minska utsläppen och att anpassa samhället till förväntade förändringar.

Onsdag den 17 maj
10.00–11.00
Permafrosten tinar! Vad händer när marken inte längre är frusen? | Ylva Sjöberg, NG*
I Arktis finns mycket stora landområden där marken sedan länge är frusen året om. När klimatet blir varmare börjar marken sakta att tina, is blir till vatten, och liksom för en nytinad kyckling påbörjas nedbrytningsprocesser i växt- och djurdelar som varit frusna i marken. Hur påverkar detta de arktiska landskapen, ekosystemen och när cirkeln sluts, även klimatet?

11.00–12.00
Klimat och konflikter | Arvid Bring, NG*
Hur påverkar klimatet konflikter? Har klimatet en roll i historiska konflikter, och hur kan vi ta reda på det? Kommer framtidens krig att handla om vattenresurser, eller är sådana påståenden bara skrämselpropaganda?

13.00–14.00
Myrar, mygg och klimatarkiv | Malin Kylander, IGV*
Har du någonsin funderat över marken under dina fötter? I denna föreläsning kommer vi att tala om hemligheter inlåsta i torvmossar som kan berätta om klimatförändringar under de senaste 10 000 åren i Sverige.

Kvällsföreläsningar och debatter
Måndag den 15 maj
18.00–19.00
Jordens klimat genom geologisk historia | Alasdair Skelton, IGV*
En föreläsning om de naturliga krafterna bakom klimatförändringar. Lär dig om dinosauriernas växthus och ett världsomfattande ishus – Snowball Earth.

19.30–20.30
Den pågående klimatförändringen | Nina Kirchner, NG*
Vi diskuterar den pågående klimatförändringen och dess olika dimensioner, kopplat till pågående forskning inom Bolincentret, och tar upp exempel från expeditioner och fältarbete  till Arktis.

Tisdag den 16 maj
18.00–19.00
Europas försurningsproblem på god väg att lösas! | Henning Rodhe, MISU*
Upptäckten av döda fiskar i Skandinaviska sjöar blev en väckarklocka för miljödebatten i slutet av 1960-talet. Ingen förstod i början vad fiskdöden berodde på. Men efter några års forskning kunde man visa att boven i dramat var de stora utsläppen av försurande svavel- och kväveföreningar från industrier framför allt i England och på den Europeiska kontinenten. Mycket tack vara ett bra samarbete mellan forskare och beslutsfattare har utsläppen idag kunnat minska med mer än 80 %. Försurningsproblemet är ett bra exempel på att även storskaliga miljöproblem kan lösas om bara kunskapen finns.

19.30–20.30
Koldioxidlagring i berggrunden | Gabrielle Stockmann, IGV*
Ett sätt att minska industrins utsläpp av koldioxid till atmosfären är att lagra utsläppen i geologiska reservoarer i undergrunden. Vilka metoder finns och hur säkra är de? Vad gör man idag och vilka framtidsplaner finns för CO2 lagring i berggrunden?

Onsdag den 17 maj
18.00–19.30
Challenges in communicating science: Lessons from Arctic research
Panel discussion with Thomas Cronin (US Geological Survey, Susanna Baltscheffsky (SR Klotet), John Gustavsson (Väsby Gymnasium), Andres Jato (Arctic Council) and Nina Kirchner (Bolin Centre for Climate Research).

Topics
How can something as remote as the Arctic play a globally important role? How can scientist share their knowledge of climate in an accessible way?

Anmälan: hittar du HÄR

Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus

*
DEEP – Department of Ecology, Environment and Plant Science
IGV – Department of Geological Sciences
MISU – Department of Meteorology

NG – Department of Physical geography
SMHI – Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Zoology – Department of Zoology

Populärvetenskaplig föreläsning för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet (klicka för  mer information)
Lyssna till Dr. Thomas Cronin från USA, Bert Bolins klimatföreläsare 2017 (engelska)
Datum: 18 maj 2017
Tid & plats: 14–15 i Aula Magna, Stockholms universitet

Bert Bolins klimatföreläsare
Bert Bolins klimatföreläsare är en utmärkelse som tilldelas en klimatforskare som är både internationellt framstående och bra på att berätta om sin forskning. Årets föreläsare bjuds till Stockholms universitet för att ge gymnasiestudenter, lärare och allmänheten möjlighet att ta del av aktuell internationell klimatforskning.
Bert Bolins klimatföreläsare är en pris instiftat till minnet av professor Bert Bolin, meteorolog och klimatforskare vid Stockholms universitet. Bolin var en föregångare inom både väderprognoser och klimatforskning. Han var också en av initiativtagarna till FN:s klimatpanel IPCC och verkade som dess första ordförande i 11 års tid. IPCC levererar de rapporter som ligger till grund för internationella överenskommelser som t.ex. Paris-avtalet COP21 och organisationen tilldelades Nobels fredspris år 2007.

Bert Bolins klimatföreläsare 2017
Dr. Thomas Cronin är forskare vid US Geological Survey i USA. I över 40 år har han forskat om hur klimatet varierat under jordens historia, havsnivåhöjningar och havsnära ekosystem. Cronin har också varit Vita Husets vetenskaplige rådgivare under president Bill Clinton.


Biological response to climate change: What would Bolin say?
Over geological history, large-scale climate changes have subjected species and ecosystems to numerous challenges from variability in temperature, sea level, pH, and biogeochemical at scales unknown in human history.The lecture will deal with Geology’s record of biological response to climate change and explain how it provides unique, underappreciated and often misunderstood insights into today’s biological systems.

Information och anmälan: www.science.su.se
Välkomna önskar Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet

Stockholm International Water Institute:s workshop om klimat och vatten för lärare (klicka för  mer information)
Få bättre koll på klimatets och vattnets roll på jorden och påverka morgondagens skolmaterial
Datum: 15 maj 2017
Tid & plats: 13–15 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Om workshopen
Hur lär du ut klimatförändringar, fattigdomsfrågor och människors rätt till vatten i skolan? Vill du få bättre koll på vattnets roll och påverka morgondagens skolmaterial? Välkommen till en workshop för att lära dig mer och dela med dig av dina erfarenheter av undervisning om hållbarhetsmålen.

Om Stockholm International Water Institute
Se www.siwi.org 

 

Anmälan: hittar du HÄR

Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus 

 

 

 Till utvärdering av Bolins klimatfestival


Frågor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Välkomna önskar Bolincentret för klimatforskning i samarbete med Vetenskapens Hus
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.