Ett halvdagsseminarium om Resultaten från den första delen av IPCCs senaste utvärderingsrapport

Svenska Meteorologiska Sällskapet, Bolincentret för Klimatforskning vid Stockholms universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska Institut

• Länk till Seminariets presentationer

 

Inbjuder till ett halvdagsseminarium om Resultaten från den första delen av IPCCs senaste utvärderingsrapport, Den fysikaliska basen för klimatförändringar (AR5, Arbetsgrupp 1), med några av de svenska forskare som nära följt eller deltagit i IPCCs arbete. Seminariet ska bl.a. svara på frågorna:

Vad är nytt, vad är viktigast och hur har kunskapen utvecklats sedan IPCCs föregående utvärderingsrapport AR4 från 2007?

Seminariet äger rum i Nordenskiöldsalen, Geovetarhuset, Stockholms Universitet i FrescatiTisdagen den 15 oktober 2013, kl. 13.00 till 16.30. Kaffe kommer att serveras.

Anmäl dig (ju förr desto bättre & ev återbud) senast den 10 oktober till

Lars Unnerstad, SMHI, (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hitta hit-information

Sprid gärna till andra intresserade!

Välkommen!


Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.