Events Calendar

Landskapsforum 2017 | Stockholm

Tid: Onsdag 3 maj 2017 kl 10.00–torsdag 4 maj kl 15.00 (registrering och kaffe från kl. 09.00)
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Anmälan: Senast den 18 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se
Avgift: Avgiften, 1 500 kr inkl. moms, betalas vid anmälan. OBS – endast kortbetalning
(Studenter betalar 600 kr inkl. moms). Vid avbokning senast 18 april återbetalas 1 200 kr (studenter 400 kr). Ingen återbetalning efter 18 april, men platsen kan överlåtas till annan deltagare.  
Frågor: Om innehåll, Anders Esselin, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 070-273 09 45, om anmälan: Gun Askerö, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 08-54 54 77 12
Webb: Seminariet sänds via länk på www.ksla.se
Detta seminarium genomförs i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Jönköpings kommun, Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Trafikverket.


Målet med fysisk planering är en hållbar samhällsutveckling. En helhetssyn på landskapets potential är grundläggande i diskussioner om hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

På detta Landskapsforum vill vi diskutera möjligheter och utmaningar med fysisk planering på olika nivåer. Frågorna är många, t ex: Hur definierar vi landskapsperspektiv och hållbara lösningar, och hur relaterar begreppen till fysisk planering? Varför behövs landskapsperspektiv i den fysiska planeringen? Hur påverkar sektorisering och stuprörstänkande möjligheterna att tillämpa ett landskapsperspektiv i den fysiska planeringen? Hur kan fysisk planering bidra till att olika intressen och sektorer sammanvägs för en bättre helhet – på kommunal, regional och nationell nivå?

Forumets syfte är att dela kunskap och erfarenheter, att lyfta intressanta exempel och att bygga broar mellan olika aktörer som deltar i eller berörs av fysisk planering. Seminariet riktar sig till alla intresserade, men särskilt till politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, markägare, företag och intresseorganisationer. Arrangörer är Landskapskommittén vid KSLA i samarbete med flera myndigheter.

Ladda ner programmet

Back

JEvents v2.2.3   Copyright © 2006-2012

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.