Events Calendar

In Swedish | Föredrag av Leif Kullman

Fjällens vegetationshistoria

by Leif Kullman
Professor emeritus i naturgeografi

Tid: Onsdag 1 November 2017, 18h00

Plats: Ahlmannsalen

Föredraget behandlar de stora dragen i fjällens vegetationshistoria. Fokus ligger på trädflorans dynamik under Holocen, som den kan rekonstrueras utifrån megafossila trädrester, bevarade i olika biologiska arkiv. Ett nytt ”fönster” mot fjällens tidiga trädvegetation har öppnats i och med glaciärernas avsmältning under det senaste seklet. Rester av olika och oväntade trädarter smälter successivt fram vid fronten av många glaciärer och större snöfält, från Jämtland till norra Lappland. Resultaten diskuteras mot bakgrund av existerande tidigare studier av pollen och olika makrofossil.

Välkomna!

Back

JEvents v2.2.3   Copyright © 2006-2012

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.