Events Calendar

Baltic Breakfast

Baltic Breakfast – Fiske i skyddade områden

Tid: 22 Maj 2018, 8.30–9.15
Plats: Scandic Eat & Meet
Anmälan: Anmäl dig här senast 20 maj

Välkomna på Baltic Breakfast den 22 maj, biologiska mångfaldens dag, där reglering av fiske i skyddade områden kommer att diskuteras som ett sätt att öka kvaliteten på marint skydd.
Foto: Tony Svensson/Azote

Background
Marint områdesskydd är ett viktigt verktyg för att skydda biologisk mångfald i våra havsområden. Sverige har nu nått upp till det kvantitativa målet om 10 % skydd, men det finns fortfarande brister i kvalitet.

Havs- och vattenmyndigheten har under våren arbetat med ett regeringsuppdrag om bevarandeåtgärder vad avser fiske i marina skyddade områden. Det ska redovisas till regeringen 31 maj. I uppdraget ingår att utreda bottentrålningens effekter och se över behovet av fiskeregleringar för att uppnå bevarandemålen i skyddade områden.

Under seminariet kommer vi att belysa vad forskningen säger om effekterna av bottentrålning och annat fiske på ekosystem och biologisk mångfald i skyddade områden i Sverige. Finns det ett behov av ytterligare fiskeregleringar - och i så fall vilka?

Välkomna att fördjupa er i ämnet och diskutera det med oss från olika vinklar och utifrån nuvarande kunskapsläge.

Medverkande
Sofia Wikström, docent i marinekologi, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Ulf Bergström, marinekolog och verksamhetsledare för områdesskydd och marin planering vid Kustlaboratoriet SLU Aqua

Tid: 22 maj kl.8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.
Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida.
Anmälan: Anmäl dig här senast 20 maj

Läs mer:
Policy Brief: Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd

Om Baltic Breakfast
Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.

Welcome!

Back

JEvents v2.2.3   Copyright © 2006-2012

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.