Films

   
    How to Remove the Excess CO2 from the Earth | to undo
How to Remove the Excess CO2 from the Earth | to put on
5th seminar in the Bolin Centre Seminar Series 2018
Research Area 4 | Professor David Bastviken
Bending the Curve: Climate Change Solutions
2nd seminar in the Bolin Centre Seminar Series 2018
Research Area 5 | Prof. Antonio Martínez Cortizas
3th seminar in the Bolin Centre Seminar Series 2018
Research Area 1 | Natalie Burls
4th seminar in the Bolin Centre Seminar Series 2018
Research Area 3 | Prof. Terry D. Prowse
1th seminar in the Bolin Centre Seminar Series 2018
Research Area 2 | Dr. Heike Wex
8th seminar in the new Bolin Centre Seminar Series 2017
Research Area 8 | Jens-Christian Svenning
2017 Bolin Days | Closing
2017 Bolin Days | RA3 2017 Bolin Days | RA2 2017 Bolin Days | ESAG
2017 Bolin Days | Bolin database 2017 Bolin Days | RA4 2017 Bolin Days | Pico presentations
2017 Bolin Days | Collaborative projects with the Human Science Academic Areas 2017 Bolin Days | RA5 2017 Bolin Days | RA6
2017 Bolin Days | RA7 2017 Bolin Days opening and RA8 In English: How can we achieve a carbon dioxide neutral society?
In Swedish: Hur ska vi göra för att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle? 7th seminar in the new Bolin Centre Seminar Series
Research Area 7 by Kevin Bishop
6th seminar in the new Bolin Centre Seminar Series
Research Area 6 by Steffen Kiel
5th Seminar in the new Bolin Centre Seminar Series
Research Area 5 by B
en Smith
Bert Bolins klimatföreläsare 2017 Thomas Cronin Bolincentrets klimatfestival 2017: Permafrosten tinar! Vad händer när marken inte längre är frusen? | Ylva Sjöberg
Bolincentrets klimatfestival 2017: Europas försurningsproblem på god väg att lösas! | Henning Rodhe Bolincentrets klimatfestival 2017: Myrar, mygg och klimatarkiv | Malin Kylander Bolincentrets klimatfestival 2017: Där inlandsisen möter havet | Nina Kirchner
Klimatfestival  Debate 17 May
Challenges in communicating science: Lessons from Arctic research
Bolincentrets klimatfestival 2017: Marine research using seals | Fabien Roquet Bolincentrets klimatfestival 2017: Koldioxidlagring i berggrunden | Gabrielle Stockmann
Bolincentrets klimatfestival 2017: Extrema klimathändelser i Jordens historia | Alasdair Skelton Bolincentrets klimatfestival 2017: Klimat och konflikter | Arvid Bring Bolincentrets klimatfestival 2017: Vårtecken blir medborgarforskning: Fåglar, blommor och bin | Cecilia Kullberg & Kjell Bolmgren
Teasing stick solution/to put on Teasing stick solution/to undo 4th seminar in the new Bolin Centre Seminar Series
Research Area 4 by Mathias Göckede
 
3rd seminar in the new Bolin Centre Seminar Series
Research Area 3 by Sigurdur Reynir Gislason
2nd seminar in the new Bolin Centre Seminar Series
Research Area 2 by Merete Bilde
First seminar in the new Bolin Centre Seminar Series
Research Area 1 by Thomas Spengler 
     
     
     
Link to IGV's youtube Channel Link to Bolin's youtube channel  Link to Bolin's youtube channel
     
Link to Bolin's youtube channel  Link to Bolin's youtube channel  Link to Bolin's youtube channel
     
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.