Bolincentrets klimatfestival 13–15 maj 2019

Unga tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag enligt en undersökning från WWF/Sifo. Läget är allvarligt, men de goda nyheterna blir fler och fler! Som att den 1 januari 2018 trädde Sveriges nya klimatlag i kraft och varje regering har numer skyldighet att föra klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Det är nu billigare att investera i förnyelsebar energi än i fossila bränslen och vanliga människor har insett att de genom aktiva val kan bidra till en bättre värld.

Under Bolincentrets årliga Klimatfestival får du träffa våra klimatforskare och under lekfulla former lära dig mer om klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem.

Anmälan och praktikaliteter
Anmälan till klimatfestivalens aktiviteter och föredrag sker via länkarna nedan.
Skolklasser anmäls av lärare.

Varmt välkomna!

Här bokar du aktiviteter

● Aktivitetstorget, passar för alla, kräver ingen förbokning (Klicka ↓)

Fingra på klimatanknutna aktiviteter och utställningar från en mängd olika organisationer! Du kan till exempel testa dina matvanors koldioxidutsläpp, försöka att befria jorden från överskottet av växthusgaser och få en tecknade serietidning om permafrost. Vårt Aktivitetstorg finns på plan 3 i Geovetenskapens Hus och är öppet kl. 10–15 den 13-15 maj, det är öppet för alla och kräver ingen förbokning.

Utställare

 • Bolincentret för klimatforskning
 • Föreningen för Utvecklingsfrågor
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Kemilärarnas resurscentrum
 • Klimatriksdagen
 • Klimatstudenterna på KTH
 • KTH
 • Nordiska Museet
 • Searoom
 • SMHI
 • Stockholms stad: Miljöförvaltningen och Energirådgivningen
 • Stockholms universitet: Institutionen för geologiska vetenskaper och Institutionen för naturgeografi
 • Stockholms universitet: Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
 • Stockholms universitet: Naturvetenskapliga fakulteten
 • Swedish International Agriculture Network Initiative
 • SWERUS-C3
 • Vetenskapens Hus

… och fler utställare kommer!

● In English | Vitsippewalk in Kungliga nationalstadsparken, för mellanstadium (Klicka ↓)


Can a Vitsippa get sick? Phd student Laura van Dijk from the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences takes you out to see the flower Vitsippa (forest Anemone). Plants can be affected by climate change, because they are very sensitive to the temperature and moisture level of the environment. In some cases this may lead to disease outbreaks, or the introduction of a new disease in an area. A microbe that causes disease is called a pathogen. Microbes are very tiny organisms, you cannot see them with the naked eye, only with a microscope! Microbes live everywhere – they live inside our bodies and in all other organisms in nature, and there is both good and bad microbes. So a Vitsippa can get sick, just like us!

This walk is suitable for children age 10–12 and wilI be held in English. Before or after the walk, we recommend that you set aside plenty of time to visit Aktivitestorget, which is located on level 3 in the Geovetenskapens Hus and is open from 10h00 to 15h00.

Boka aktiviteterna genom att klicka på önskad tid i schemat.

Datum: 15 maj
Tid: 10.00–10.30
  11.00–11.30
Plats: Samling vid huvudingång utanför Geovetenskapens Hus,
Stockholms universitet. Klä er enligt väderprognos och använd bekväma skor.● Populärvetenskapliga föreläsningar med klimatforskare, för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet | måndag 13 maj (Klicka ↓)

I samband med besöket rekommenderar vi att ni avsätter gott om tid för att besöka vårt Aktivitetstorg som finns på plan 3 i Geovetenskapens Hus och är öppet kl. 10–15.

10.00–10.45| Om marken tinar Fullbokad för klasser, enstaka platser kvar
Permafrost är mark där tjälen aldrig försvinner, marken är frusen året om. När klimatet blir varmare kan permafrosten tina, och utsläpp av växthusgaser från den tinande marken kan ytterligare förstärka den globala uppvärmningen. Föreläsningen tar dig med till spektakulära landskap som kanske kommer se helt annorlunda ut i en varmare värld. Vad händer om marken tinar?
Föreläsare: Britta Sannel, Institutionen för naturgeografi
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Drop-in på plats, först till kvarn. Välkommen!

11.00–11.45 | Maten och klimatet | Fullbokad för klasser, enstaka platser kvar
Om vi gör rätt med maten kan vi uppnå många av FN:s globala hållbarhetsmål, men just nu gör vi inte allt rätt. Dagens livsmedelssystem behöver ställas om för att bli hållbart både för människors hälsa och för planeten. Det kommer krävas betydande förändringar, men det är inom räckhåll.
Föreläsare: Line Gordon, föreståndare för Stockholm Resilience Centre
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Drop-in på plats, först till kvarn. Välkommen!

13.00–13.45 | Den ullhåriga mammuten och förhistoriska klimatförändringar
Kartläggning av mammutens arvsmassa ger ledtrådar om hur den levde och varför den dog ut. Hur påverkade förhistoriska klimatförändringar mammuten? Hur gick det till när den dog ut? Och kommer vi kunna klona fram nya mammutar i framtiden?
Föreläsare: Love Dalén, Naturhistoriska riksmuseet
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Boka här

● Populärvetenskapliga föreläsningar med klimatforskare, för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet | tisdag 14 maj (Klicka ↓)


I samband med besöket rekommenderar vi att ni avsätter gott om tid för att besöka vårt Aktivitetstorg som finns på plan 3 i Geovetenskapens Hus och är öppet kl. 10–15.

10.00–10.45 | Flytande glaciärer | Fullbokad för klasser, enstaka platser kvar
Flytande glaciärer är viktiga för klimatsystemet, men vad är en flytande glaciär? Var finns de och hur reagerar de på att haven blir allt varmare på grund av den globala uppvärmningen? Det kan vara farligt att mäta och observera dessa "på plats", vågar och bör forskarna göra det? Kanske kan vi istället använda ny teknologi som undervattensrobotar och ytfarkoster?
Föreläsare: Nina Kirchner, föreståndare för Bolincentret för klimatforskning
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Drop-in på plats, först till kvarn. Välkommen!

11.00–11.45 | Vad kan vi lära oss av historiska klimathändelser? | Fullbokad för klasser, enstaka platser kvar
Förr var de flesta människor mer eller mindre direkt beroende av den mat som de kunde producera i närområdet. Extrema klimathändelser, som en väldigt kall eller torr sommar, kunde orsaka missväxt. Om missväxt slog till flera år i rad kunde hungersnöd och svält bli följden. Följ med på en tidsresa i Europas historia där du får lära dig om hur dåtidens människor hanterade oförmånlig väderlek och extrema klimathändelser.
Föreläsare: Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Drop-in på plats, först till kvarn. Välkommen!

13.00–13.45 | Glaciärer i svenska fjäll och på Svalbard | Fullbokad för klasser, enstaka platser kvar
2018 såg vi för första gången hur glaciären på Kebnekaises sydtopp smälte till en lägre nivå än nordtoppen. Med hjälp av drönare, flygbilder och moderna fotogrammetriska programvaror har helt nya möjligheter öppnats för att undersöka, och inte minst visualisera, de förändringar som sker. Vi kommer att se på Kebnekaises Sydtopps nedsmältning, på glaciärer och andra geomorfologiska processer i svenska fjäll och på Svalbard.
Föreläsare: Per Holmlund och Erik Schytt Holmlund, Institutionen för naturgeografi
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Drop-in på plats, först till kvarn. Välkommen!

● Populärvetenskapliga föreläsningar med klimatforskare, för gymnasieungdomar, lärare och allmänhet | onsdag 15 maj (Klicka ↓)


I samband med besöket rekommenderar vi att ni avsätter gott om tid för att besöka vårt Aktivitetstorg som finns på plan 3 i Geovetenskapens Hus och är öppet kl. 10–15.

10.00–10.45 | The mass extinction that almost ended life on Earth and How will the green jewels of the forest cope when the climate changes? OBS! hålls på engelska Fullbokad för klasser, enstaka platser kvar
Meet two climate scientists who will talk about concrete examples from their research. We will start with the most catastrophic extinction in the last 541 million years, during which 81% of marine species and three quarters of vertebrates on land died out forever. What really caused such global devastation, and alarmingly, are humans and climate change causing this to happen all over again? Part two of the lecture will be about mosses and how they can keep forest functioning. How important are mosses and what will happen to them in a warmer climate?
Föreläsare: Natasha Barbolini and Sonia Merinero, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Drop-in på plats, först till kvarn. Välkommen!

11.00–11.45 | 4 grader varmare | Fullbokad för klasser, enstaka platser kvar
Enligt IPCC kommer jorden att vara ungefär 4 grader varmare år 2100 om vi inte gör något åt klimatförändringarna. Men vad innebär det egentligen? Blickar man bakåt i tiden kan man sätta 4 grader i perspektiv. För ungefär 20 000 år sedan var jorden runt 4 grader kallare, då täcktes Stockholm av tusentals-meter-tjock inlandsis. För 36 miljoner år sedan var jorden ungefär 4 grader varmare, då fanns varken is eller snö. Föreläsningen ger ett geologiskt perspektiv på den pågående klimatförändringen och avslutas med tips på vad vi som individer kan göra för att välja en annan framtid år 2100.
Föreläsare: Alasdair Skelton, vice-föreståndare för Bolincentret för klimatforskning
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Drop-in på plats, först till kvarn. Välkommen!

13.00–13.45 | Vetenskapliga klimatsvar
Vad är sant och vad är falskt om klimatförändringar? Under en timme svarar våra kunniga klimatforskare på allehanda klimatfrågor. Tips! Mejla gärna in din fråga till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast 8/5. Det ger forskarna möjlighet att förbereda ett utförligt svar.
Paneldeltagare: Annica Ekman professor meterologi, Meteorologiska institutionen, Erik Kjellström professor i klimatologi, Rossby Centre på SMHI, Fredrik Charpentier Ljungqvist, fil.dr., Historiska institutionen, Regina Lindborg professor i geografi, Institutionen för naturgeografi.
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet
Boka här

● Klimatpaketet, för mellan- och högstadium | Fullbokat (Klicka ↓)

Ta med dina elever på en introduktion till klimatvetenskap på Stockholm universitet! Våra klimatforskare lär er hur växthuseffekten fungerar, varför ökad växthuseffekt är ett problem och tillsammans diskuterar vi vad vi alla kan göra för att minska vår negativa klimatpåverkan.

Klimatpaketet delas in i följande delar:
Hur fungerar klimatet? 45 minuter
Vi börjar med att undersöka varför klimatet blir varmare när vi släpper ut växthusgaser. Forskare från Bolincentret visar ett diorama och vi gör en växthuslaboration tillsammans med personal från Vetenskapens Hus (två aktiviteter som är 20 minuter långa, vi delar på klassen och byter aktivitet efter halva tiden)

Rast och besök på Aktivitetstorget, 30 minuter
Fingra på klimatanknutna utställningar från en mängd olika organisationer. Du kan till exempel besöka ett Geospa, testa en 3D-skrivare som gör saker av majsstärkelse och få en serietidning om permafrostforskning.

Vad kan jag göra? 45 minuter
Massor! Under 45 minuter testar vi hur vi kan påverka våra egna utsläpp via våra klädval, matval, resor och aktiviteter. Denna aktivitet är i helklass tillsammans med Vetenskapens Hus.

Eftersom vi delar upp klassen i två halvklasser önskar vi att varje skolklass har två medföljande lärare/resurspersoner med sig.
Boka aktiviteterna genom att klicka på önskad tid i schemat.

Datum: 13 maj 14 maj 15 maj
Tid: 09.15–11.15 09.15–11.15 09.15–11.15 
  11.30–13.30 11.30–13.30 11.30–13.30
  12.30–14.30 12.30–14.30 12.30–14.30
Plats: I Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

 

● Testa din klimatkunskap i SMHIs klimatquiz, för 9:or och gymnasieungdomar | Fullbokat (Klicka ↓)


SMHIs klimatforskare har utarbetat detta ledarledda quiz för högstadie- och gymnasieelever. Eleverna delas upp i diskussionsgrupper om 3-4 personer och får därmed möjligheten att ha kul samtidigt som de guidas genom ett urval aktuella klimatfrågor. Hur mycket vet du om vetenskapen inom området? Hur mycket vet du om effekter av klimatförändringar? Gör världens ledare tillräckligt mycket? Hur är det med dig själv? Delta i quizet och lär dig mer om klimatet!

Tips: Quizet kan vara mycket givande även för lärare!

Boka aktiviteterna genom att klicka på önskad tid i schemat.

Datum: 13 maj 14 maj 15 maj
Tid: 09.00–09.45 09.00–09.45 09.00–09.45
  12.30–13.15 12.30–13.15 12.30–13.15
Plats: Geovetenskapens hus, Stockholms universitet. I samband med besöket rekommenderar vi att ni avsätter gott om tid för att besöka vårt Aktivitetstorg som finns på plan 3 i Geovetenskapens Hus och är öppet kl. 10–15.

● Spelsession i Minecraft-miljö med spelledare från SMHI, för 9:or och gymnasieungdomar | Fullbokat (Klicka ↓)


För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Även om utsläppen av växthusgaser drastiskt minskar dröjer det innan uppvärmningen stannar av. Parallellt med arbetet att minska utsläppen behövs alltså anpassning till ett klimat i förändring. Genom spelet ”Anpassa din stad till klimatförändringarna” får spelaren en ökad förståelse för vad klimatanpassning kan vara, varför den behövs och möjliga konsekvenser av olika val. Spelarna agerar beslutsfattare för stadens klimatanpassning. Det ger en upplevelse av hur ekonomin, men även människors liv, påverkas av att man genomför klimatanpassningsåtgärder, alternativt väljer bort att göra åtgärder.

Spelet är Minecraft-baserat, det spelas klassvis som ett rollspel och modereras av en spelledare från SMHI. Eleverna representera olika grupper i samhället och de prioriteringar som ska göras i uppdragen avgörs efter debatt och med gemensamt beslut i klassrummet.

Roller: Storstadens näringsidkarförening, Bondeföreningen Agri, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarnas förening, Pensionärsföreningen, Storstadens naturskyddsgrupp och sen till sist Medborgarföreningen – rör inte min livsstil.

Boka aktiviteterna genom att klicka på önskad tid i schemat.

Datum: 13 maj 14 maj 15 maj
Tid: 10.00–11.45 10.00–11.45 10.00–11.45
  13.30–15.15 13.30–15.15 13.30–15.15
Plats: Geovetenskapens hus, Stockholms universitet. I samband med besöket rekommenderar vi att ni avsätter gott om tid för att besöka vårt Aktivitetstorg som finns på plan 3 i Geovetenskapens Hus och är öppet kl. 10–15.● Klimatförhandlingar, mellan- och högstadium | Fullbokat (Klicka ↓)


Varför är det så svårt att enas om ett globalt avtal för att stoppa klimatförändringar? Vi ordnar med ett klimatförhandlingsrollspel där eleverna får lära sig vilka utmaningar som finns och prova på att förhandla fram ett nytt klimatavtal.

För att besöket ska bli så värdefullt som möjlighet behöver eleverna en kort introduktionen innan de kommer. Vi vill därför att en lärarna per klass deltar på ett förberedande tillfälle på Stockholms universitet. Du som lärare får då enkla instruktioner för hur du ska förbereda eleverna. Välj mellan två förberedande tillfällen:

Datum: 25/4 och 29/4
Tid & plats: Kl. 15.00–16.00 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Klimatförhandlingen är ett tvådelat besök och delas in i följande två delar:
Klimatförhandlingen, 90 min
Klimatförhandlingen pågår i ca 90 minuter med avbrott för en kort rast.

Besök på Aktivitetstorget, 30 min
Efter Klimatförhandlingen går ni vidare till vårt Aktivitetstorg där ni får fingra på klimatanknutna utställningar från en mängd olika organisationer. Du kan till exempel besöka ett Geospa, testa en 3D-skrivare som gör saker av majsstärkelse och få en serietidning om permafrostforskning.
Boka aktiviteterna genom att klicka på önskad tid i schemat.

Datum: 13 maj 14 maj 15 maj
Tid: 10.00–12.00 10.00–12.00 10.00–12.00
  13.00–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00
Plats: I Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

 


● Klimatvandring i Kungliga nationalstadsparken och Norra Djurgårdstaden, för högstadium och gymnasium | Fullbokat (Klicka ↓)


Enligt IPCC kommer jorden att vara ungefär 4 grader varmare år 2100 om vi inte gör något åt klimatförändringarna. Följ med på en klimatvandring där professor Alasdair Skelton, föreståndare för Bolincentret, berättar om vad 4 grader varmare egentligen innebär samt vad vi kan göra, både som individer och tillsammans, för att välja en annan framtid år 2100.

Välj mellan en kortare vandring (1,5h, 3 km) och en längre vandring (3h, 6km). Den kortare vandringen passar för högstadiet och den längre vandringen passar för gymnasiet. I samband med besöket rekommenderar vi att ni avsätter gott om tid för att besöka vårt Aktivitetstorg som finns på plan 3 i Geovetenskapens Hus och är öppet kl. 10–15.

Boka aktiviteterna genom att klicka på önskad tid i schemat.

Datum: 13 maj 14 maj
Tid: 09.30–11.00 Högstadiet 09.30–11.00 Högstadiet
  12.00–15.00 Gymnasiet 12.00–15.00 Gymnasiet
Plats: Samling vid huvudingång utanför Geovetenskapens Hus,
Stockholms universitet. Klä er enligt väderprognos och använd bekväma skor.
 

Här kan du se programmet dag för dag

● Måndag den 13 maj

Tid Aktivitetstorg
Öppet för alla
Populärvetenskapliga
föreläsningar
Bokningsbara aktiviteter
med klimatforskare
09.00–

Aktivitetstorg
10.00–15.00

Lista på utställarna
kommer snart

 


09.15–15.00
Bokningsbara
aktiviteter

10.00– 10.00–10.45
Om marken tinar
Britta Sannel, Institutionen för naturgeografi
11.00– 11.00–11.45
Maten och klimatet
Line Gordon, föreståndare för Stockholm Resilience Centre
12.00–  
13.00– 13.00–13.45
Den ullhåriga mammuten och förhistoriska klimatförändringar
Love Dalén, Naturhistoriska riksmuseet
14.00–  
15.00–

● Tisdag den 14 maj

Tid Aktivitetstorg
Öppet för alla
Populärvetenskapliga
föreläsningar
Bokningsbara aktiviteter
med klimatforskare
09.00–

Aktivitetstorg
10.00–15.00

Lista på utställarna
kommer snart

 


09.15–15.00
Bokningsbara
aktiviteter

10.00– 10.00–10.45
Flytande glaciärer
Nina Kirchner, föreståndare för Bolincentret för klimatforskning
11.00– 11.00–11.45
Vad kan vi lära oss av historiska klimathändelser?
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen
12.00–  
13.00– 13.00–13.45
Glaciärer i svenska fjäll och på Svalbard
Per Holmlund och Erik Schytt Holmlund, Institutionen för naturgeografi
14.00–  
15.00–

● Onsdag den 15 maj

Tid Aktivitetstorg
Öppet för alla
Populärvetenskapliga
föreläsningar
Bokningsbara aktiviteter
med klimatforskare
09.00–

Aktivitetstorg
10.00–15.00

Lista på utställarna
kommer snart

 


09.15–15.00
Bokningsbara
aktiviteter

10.00– 10.00–10.45
The mass extinction that almost ended life on Earth and
How will the green jewels of the forest cope with climate change? OBS! hålls på engelska
Sonia Merinhero, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
11.00– 11.00–11.45
4 grader varmare
Alasdair Skelton, vice-föreståndare för Bolincentret för klimatforskning
12.00–  
13.00– 13.00–13.45
Vetenskapliga klimatsvar
Fredrik Charpentier Ljungqvist, fil.dr., Historiska institutionen,
Regina Lindborg, professor i geografi, Institutionen för naturgeografi,
Erik Kjellström, professor i klimatologi, Rossby Centre på SMHI.
14.00–  
15.00–

 

Bolincentret för klimatforskning
Bolincentret för klimatforskning är en paraplyorganisation med fler än 350 personer som forskar inom områden kopplade till jordens klimat. Det bildades av Stockholms universitet, KTH och SMHI och är namngivet efter professor Bert Bolin som var en föregångare inom klimatforskning och grundare av FN:s klimatpanel IPCC.

Bolincentrets mål är att forska och sprida kunskap om jordens naturliga klimat och klimatvariationer, processer som påverkar klimatet, klimatmodelleringar, mänsklig påverkan på klimatet och klimatets påverkan på ekosystem, biodiversitet och människors villkor samt hur samhället kan minska de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna.
www.bolin.su.se

Vetenskapens Hus
Vi ger ungdomar i grundskolan och gymnasiet möjlighet att utföra laborationer och exkursioner under handledning av studenter, doktorander och forskare. Lärare inspirerar vi genom att erbjuda ämnesfördjupande och didaktiska fortbildningar. Vi har ett nära samarbete med våra två huvudmän Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.
www.vetenskapenshus.se

 

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.