New popular science book: “Den långa medeltiden”

The Bolin Centre researcher Fredrik Charpentier Ljungqvist has published a new popular science book (in Swedish). It is a broad exposé of the political, economic, social and cultural development in all the Nordic countries from the Migration Period in the 6th century until the Reformation in the 16th century. The book is meant for a general audience, as well as for undergraduate students, and draws on results from modern research in archaeology, history, and natural sciences. One theme in the book is the evolution of the climate and how climate changes and extreme weather events have affected humans and society. Among the many other topics in the book are the foundation and growth of the Scandinavian kingdoms and towns, the conversion to Christianity, human health in the past, changes in agriculture, and the development of architecture, arts and crafts.

Information:
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation (Stockholm: Dialogos Förlag, 2015) [in Swedish]: 312 pages.

See the review in the newspaper Dagens Nyheter here.

Dr. Fredrik Charpentier Ljungqvist is a historian and palaeoclimatologist and affiliated to the Bolin Centre for Climate Research. He is author or co-author of more than 30 scientific articles in medieval history or palaeoclimatology. In 2009 he published a popular science book about the impacts of past climates changes on historical societies.

"Därför är Fredrik Charpentier Ljungqvists 'Den långa medeltiden' så spännande. Hans översikt rymmer redan i ansatsen två utmaningar mot den traditionella historieskrivningen. Dels låter han medeltiden börja redan på 500-talet, dels skriver han om Norden, inte om vart och ett av rikena och länderna. Till det kommer hans egen forskningsinriktning, klimathistorien, som gång på gång skapar om medeltidens vardag och förlopp."


"Klimatet är det mest fascinerande temat. Fredrik Charpentier Ljungqvist är knuten till Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Det glimtar till här och var i boken, och kommer säkert att bli allt mer betydelsefullt. Med hjälp av ekarnas årsringar och pollenlager i mossar och kärr kan paleobotaniker och arkeologer berätta om hur klimatet skiftat – och hur människorna reagerat."


 

6 Mar MISU Seminar | Ashwin Vishnu Mohanan
6 Mar Zootis Seminar | Nick del Grosso and Ludwig-Maximilians
8 Mar Baltic Sea Future Congress
8 Mar Bolin Centre Seminar Series | Research Area 1
8 Mar PhD Seminar | Sebastian Scher
9 Mar Baltic Sea Future Congress
12 Mar MISU Seminar | Marcello Vichi
14 Mar Symposium on Sustainable Ecosystem Governance
15 Mar Symposium on Sustainable Ecosystem Governance
15 Mar ACES | PhD defence
16 Mar Symposium on Sustainable Ecosystem Governance
16 Mar Half-time seminar | Romain Goldenberg
20 Mar MISU Seminar | Valerio Lembo
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.