✞ We are sorry to announce that Professor Jón Egill Kristjánsson from Oslo University has passed away

"Vi har nåtts av budet att professor Jón Egill Kristjánsson, universitetet i Oslo, alltför tidigt ryckts bort efter en olycka i de Norska fjällen. Jón Egill var en mycket aktiv, kompetent och internationellt respekterad klimatforskare och en mycket god vän till oss inom Bolincentret. Saknaden är idag stor.

Jón Egill var en frekvent gäst på Stockholms universitet. Jón Egill visade alltid en mycket stor vilja till samarbete och hans lugna, sakliga och mycket kompetenta utlåtanden och goda råd har starkt bidragit till kvaliteten i verksamheten vid Bolincentret. Under uppbyggnaden av Bolincentrets klimatmodellering var han en ovärderlig resurs som sakkunnig, opponent och ledamot i olika betygsnämnder. Han har också medverkat som lärare i forskarutbildningen inom Bolincentrets klimatforskarskola och varit ämnesexpert i Högskoleverkets nationella utvärdering av meteorologiämnet. Han har även figurerat i publika sammanhang i Sverige, bland annat som inbjuden talare vid klimatsymposia arrangerade av Vetenskapsrådet. Som ledare för det nordiska samarbetet kring jordsystemmodellering (NordicESM) och som primus motor för klimatmodellen NorESM, som används inom Bolincentret, har Jón Egill gjort ovärderliga insatser för klimatforskningen i Norden och för Bolincentret. För dessa insatser kallade Naturvetenskapliga fakulteten 2013 Jón Egill som Hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Idag går våra tankar först och främst till Jón Egills familj som alltför tidigt förlorat en man, far och son. Forskarvärlden har förlorat en ovärderlig kollega och Bolincentret har förlorat en mycket god vän.”

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.