Klimatfortbildning med ljus horisont

Idag är vi många som lever med klimatångest och klimatfrågan skall tas på största allvar. Hurusom, då framtiden ofta målas i mörka färger riskerar vi att bli uppgivna och handlingsförlamade istället för att orka bidra till förändring.


Bolincentret för klimatforskning, Vetenskapens Hus och Stockholm stad önskar stötta dig som lärare genom att skifta fokus till en ljusare, handlingskraftigare horisont där vi bättre förstår klimatförändringarna och vilka lösningar som finns tillgängliga. Hos Bolincentret för klimatforskning, där SU, KTH och SMHI ingår, finns samlad klimatkompetens från flera discipliner. Nu tillgängliggörs denna kunskapsbank via heldagsfortbildningar för dig som är lärare.

Klimatfortbildning med ljus horisont:

  • Kostnadsfri heldagsfortbildning under två tillfällen i maj.
  • Förmiddag där vi lär oss mer om klimatet och klimatförändringar under föreläsningar och laborationer.
  • Frågestund där du som lärare får tillfälle att ställa dina och elevernas klimatfrågor direkt till klimatforskare!
  • Lunch (ingår).
  • Eftermiddag där lösningar får ta plats under föreläsningar och workshops.
  • Ett kostnadsfritt Klimatkit med material som du kan arbeta vidare med i klassrummet.


Tillfällen:
15–17 maj 2018
FULLBOKAD Anmälan 15 maj: riktar sig mot högstadiet och Gy
Anmälan 16 maj: riktar sig mot högstadiet och Gy
Anmälan 17 maj: riktar sig mot mellan- och högstadiet

För mer information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.