In Swedish | Klimatfortbildning med ljus horisont

November 13–14 2018
Climate crash course inspires hope – The Bolin Centre, The House of Science and Stockholms stad educates teachers about climate change!
A group of 50 school teachers participated in a one-day course at Stockholm University about how the climate system works and what we can do to mitigate climate change. This was the last course in a series, financed by FORMAS.
 
November 13–14 2018
Klimatfortbildning med ljus horisont – Bolincentret för klimatforskning, Vetenskapens Hus och Stockholms stad utbildar lärare om klimatförändringar!

 
Geovetenskapens hus besöktes av ett 50-tal mellanstadie-, högstadie- och gymnasielärare från skolor i runt om i Sverige. Under en inspirerande heldag fick de lära sig om pågående klimatförändringar ur ett geologiskt perspektiv – men också vad vi som individer och samhälle kan göra för att minska vår påverkan på klimatet. Fortbildningen är den sista omgången inom ett projekt som finansierats av FORMAS.
 
Fortbildningens syfte är att informera om hur klimatet fungerar och erbjuda lärarna verktyg att hantera det som brukar kallas för klimatångest.

– Jag hade inte förstått vittringens roll i regleringen av jordens klimat, kommenterade en lärare efter att ha lyssnat på geologiprofessor Alasdair Skeltons föreläsning. Genom kemisk vittring av berg regleras koldioxidhalten i atmosfären över tid – men risken är att balansen i detta självreglerande system rubbas för snabbt av de mänskliga utsläppen. Olika lösningar diskuterades, men för att insatser ska vara effektiva på sikt måste de lösa det bakomliggande problemet med en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären och inte bara behandla symptomen av en förstärkt växthuseffekt.

Professor Kevin Noone från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, uppmuntrade till samarbete och handling – alla behövs för att vi ska hitta innovativa lösningar. Det gäller att omfamna komplexiteten i klimatfrågan och säkerställa att de ansträngningar som görs blir varaktiga. Budskapet var att inte fastna i uppgivenhet – på bara två generationer har vi transformerat hela samhället och nu måste vi göra det igen på ännu kortare tid, då måste alla hjälpas åt!
 
Lärarna fick också prova på övningar ur det pedagogiska klimatkit som de får med sig tillbaka till skolan. Det innehåller laborationer som visar hur klimatet styrs och övningar som ökar förståelsen för hur de val vi gör som privatpersoner påverkar klimatet. Tanken är att materialet ska hjälpa lärarna att föra kunskapen vidare till sina elever och inspirera till handling.

Hur långt kommer du med olika transportmedel om du bara får släppa ut 1kg CO2 Vad har mat med klimatet att göra. Om CO2 utsläpp och matvaror.
Laboration: Koldioxidens inverkan på klimatet. Laboration: Koldioxiens inverkan på klimatet.

Text: Ulrika Svane
Foto: Ylva Sandén och Charlotte Flodin

 

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.