Outreach at the Bolin Centre

Photo: Malin Stenberg de Serves

Outreach news

in Swedish | Vetenskapensradio och Kotlet P1 | "Frågan är hur snabbt metanet frigörs?" Lyssna bland andra på Patrick Crill (IGV) och Örjan Gustafsson (ACES) om metan gas i Arktis

in Swedish | #55 Pod om vår tids hetaste frågor: Klimatförändringarna | Läget är allvarligt, det är forskningen så gott som enig om – men det är också en omtvistad politisk fråga. Lyssna på Nina Kirchner (NG/Bolin) och Kjell Bolmgren (SLU).

Climate report presented at FN "Well Under 2 Degrees Celsius: Fast Action Policies to Protect People and the Planet from Extreme Climate Change" | Örjan Gustafsson (ACES) one of the 33 scientists involved in the report

In Swedish | "Renar närmar sig samhället" Gunhild "Ninis" Rosqvist på EKOT, SverigesRadio P1

2017 Klimat festival föreläsningar
Frozen-Ground Cartoon project | This project tries to explain with comic strips what permafrost is and how the land and people living on this land are affected by global warming.
Bolin Climate Festival in the Media!
Climate, life and global warming | Helen Coxall (IGV) bringing the climate change message to 225 school children at Futuraskolan, Stockholm using world maps and 300 plastic animals!
The search for Ikaite | RV Electra was at Sundsvall searching for the low temperature carbonate mineral – ikaite. No ikaite was found, but unusual depressions were found perhaps associated with the carbonatite – syenite complex on Alnö. IGV researchers among the team.
In Swedish | "De yttersta barnen", URplay intervju med Britta Sannel (NG) om hållbar utveckling, global uppvärmning och tinande permafrost
In Swedish |Bolincentrets klimatfestival 15–18 maj Vad är klimatförändringar och vad kan vi göra åt dem? Bolincentret för klimatforskning bjuder in till aktiviteter, föreläsningar och medborgarvetenskap. Kom och få och ge kunskap!
In Swedish | "Krympande glaciärer i den svenska fjällvärlden", Per Holmlund (NG) på Studio Ett på P1 i SverigesRadio
In Swedish | "Nordeuropas klimathistoria kartläggs i internationellt borrprojekt" l intervju med Thomas Andrén från Södertörns högskola om Östersjöborrningen IODP Exp 347
In Swedish | "Glaciärerna på Nya Zeeland växte – men nu vänder trenden" l intervju i Vetenskapsradion med Gunhild "Ninis" Rosqvist från Institutionen för naturgeografi (NG)
Celebrating Antarctica | Nina Kirchner and Fredrik Charpentier Ljungqvist have translated the "Celebrating Antarctica" booklet from English to Swedish, and it's now available at http://celebratingantarctica.tumblr.com| "Celebrating Antarctica" informs about Antarctica and the signing of the Antarctic Treaty on Dec 1s, 1959.
In Swedish | "Hur moln renar luften från partiklar" Ilona Riipinen (ACES) vill förstå atmosfärens självrenande förmåga. Målet är datormodeller som kan 3D-simulera hur moln bildas, hur de tar hand om partiklar och rensar ut luftföroreningar
in Swedish | Nu finns en ny bok med historiska foton från svenska Polarexpeditioner genom tiderna | Författare är Per Holmlund (NG) och Tyrone Martinsson vid Göteborgs universitet
In Swedish | Berömt vulkanutbrott påverkade fisket i 1800-talets USA | Intervju i Vetenskapsradio med Fredrik Charpentier Ljungqvist, Department of History, SU
In Swedish | "Antropocen – ny geologisk epok skapad av människan" internju i vetandets värld, Sverigesradio, med paleontologen Vivi Vajda från NRM och medlem av RA6
In Swedish | "Renarna drabbas redan av förändrat klimat" artikel i DN om Gunhild "Ninis" Rosqvist samarbete
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.