Laborationer och lektionsmaterial

   
VETENSKAPENS HUS
Här har vi tagit fram ett par laborationer som visar några av de processer som påverkar klimatsystemet. Laborationerna är ett samarbete mellan Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms Universitet och Vetenskapens Hus:

Laborationerna är genomförda av fil Dr Thomas Hede (Bolincentret) och fil Dr Stefan Åminneborg (Vetenskapens Hus). Vi vill påpeka att man kan se på dessa videoinspelningar som ett första försök och det finns saker som både sägs och görs aningen felaktigt. Vi tycker i alla fall att man kan diskutera hur dessa laborationer är upplagda och vilka slutsatser man både kan och inte kan dra. Kontakta gärna Vetenskapens Hus för mer information om ni vill prova på dessa laborationer! Då kan vi hjälpas åt att finslipa och utveckla laborationerna!

De powerpointfiler som kan laddas hem fungerar med Office 2007 och tanken är att de ska spelas upp som bildspel. Den ursprungliga filen är kompakt och kan inte läsas omedelbart på skärmen i redigeringsläge.

1. Molnlab
Moln i burk Ytspänning Molndroppar
Detta försök visar att det krävs partiklar för att moln ska bildas. Vi efterliknar molnbildning i en glasburk och förklarar att partiklarnas kemiska och fysikaliska egenskaper är viktiga En egenskap hos partiklar som kan bilda moln är ytspänningen. I detta försök visar vi hur man indirekt kan mäta ytspänningen för vätskor. Bland annat ytspänningen kan förändra de optiska egenskaper som molndropparna får. Vi förklarar hur molnens utseende kan bero på molndropparnas storlek.
 
Powerpoint fil om ytspänning (klicka på ppt symbolen för att ladda ner)
 
2. Växthuseffekten
   
Koldioxid absorption     
Det är numera känt att växthusgasen koldioxid absorberar värmestrålning. I detta experiment visar vi hur koldioxid kan värma upp luften i en glasbägare och på så sätt visa det tydliga sambandet mellan koldioxid och global uppvärmning. OBS! Av misstag kallar vi värmekällan för värmekamera vilket alltså är fel.
   
 
3. Kol och sot
Sockerorm Albedo Löslighet
Här visar vi att organiskt material innehåller kol. Reaktionen med svavelsyra är tänkt att efterlikna förbränning och det kol vi får som resultat används i de andra laborationerna. I detta experiment gör vi ett försök att demonstrera hur sot som (delvis) täcker snö och is kan absorbera solljus och på så sätt påskynda smältning. Resultatet går att påvisa även om det inte är väldigt tydligt. Vi tror att ett tydligare resultat hade kunnat visas om vi använt snö istället för is. Vad tror du? Vi vill visa att kol och sot som egentligen inte vill blanda sig med vatten, faktiskt gör det om det finns så kallade surfaktanter (i detta fall diskmedel) närvarande. Vissa resultat visar att detta kan hända i atmosfären då sot tas upp i moln, men då med hjälp av naturliga surfaktanter.
     
   
Sot i ljuslåga    
Här visar vi att sot bildas vid förbränning. Vi föreslår också ett enkelt sätt att minska sotutsläppet.    
 
Powerpoint fil om sot och is (klicka på ppt symbolen för att ladda ner)
 
4. Havsförsurning
   
Havsförsurning    
I detta försök använder vi en indikator från rödkål för att visa hur vatten blir surare då det löser gasen koldioxid. Vi kan också se att effekten av detta motverkas av havets buffertkapacitet.     
 
Powerpoint fil om havsförsurning (klicka på ppt symbolen för att ladda ner)
 
Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.