Årets Klimatfestival erbjöd en mängd bokningsbara aktiviteter för skolklasser att välja bland. Nedan kan du läsa mer om aktiviteterna. 

Flax – Flyttfåglar och klimat

Flyttfaglar

Åk 7–Gy
Vi ger oss hän flyttfåglarnas fantastiska fenologi och undersöker hur de påverkas av ett allt varmare klimat. Efter en gemensam introduktion av ämnet så får eleverna i ett lekfullt quiz analysera hur flyttfåglarnas ankomstdatum har förändrats sedan 1950-talet. Vi vill visa klimatförändringarnas effekter i vår egna närmiljö och att det slår både positivt och negativt. En del arter gynnas av det varmare klimatet samtidigt som andra får det svårare. 

 

Vad kan jag göra?

Åk 4–Gy
Massor! Men vad spelar det för roll om jag väljer bussen framför bilen, paddan framför teven eller ris istället för potatis? Under 60 minuter så testar vi hur vi kan påverka våra egna utsläpp via våra klädval, matval, resor och aktiviteter. Denna aktivitet utgår från elevernas perspektiv, och fokuserar på utsläppskällor som de själva har större möjlighet att påverka. 

 

Kolet och den globala uppvärmningen

I bild syns Robert och Sarwin, två besöksledare från Vetenskapens Hus som ledde aktiviteten under fe
I bild syns Robert och Sarwin, två besöksledare från Vetenskapens Hus som ledde aktiviteten under festivalen 2019 och svarade på elevernas geniala frågor och funderingar.

Åk 4–9
Tillsammans med klimatforskare från Bolincentret tar vi hjälp av ett pedagogiskt diorama för att bättre förstå var växthusgaserna kommer ifrån och vilken effekt de har på klimatet. Vi visar hur kolets kretslopp fungerar, och hur människans utsläpp spelar in. Ni får chansen att ställa kluriga frågor till Bolincentrets forskare! Tillsammans pratar vi om vad vi behöver göra för att motverka den globala uppvärmningen.

 

Rollspela Klimatanpassningsspelet

För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Även om utsläppen av växthusgaser drastiskt minskar dröjer det innan uppvärmningen stannar av. Parallellt med arbetet att minska utsläppen behövs anpassning till ett klimat i förändring. Genom Klimatanpassningsspelet får spelaren en ökad förståelse för vad klimatanpassning kan vara, varför det behövs och möjliga konsekvenser av olika val. Spelarna agerar beslutsfattare för stadens klimatanpassning. Det ger en upplevelse av hur ekonomin, men även människors liv, påverkas av klimatanpassningsåtgärder, alternativt väljer bort att göra åtgärder.

 

Testa din klimatkunskap i SMHIs klimatquiz

SMHIs klimatforskare har utarbetat detta ledarledda quiz för högstadie- och gymnasieelever. Eleverna delas upp i diskussionsgrupper om 3–4 personer och får därmed möjligheten att ha kul samtidigt som de guidas genom ett urval av aktuella klimatfrågor. Hur mycket vet du om vetenskapen inom området? Hur mycket vet du om effekter av klimatförändringar? Gör världens ledare tillräckligt mycket? Hur är det med dig själv? Delta i quizet och lär dig mer om klimatet!