Backstage under Digitala klimatfestivalen

Under Klimatfestivalen livesändes nio populärvetenskapliga föreläsningar från Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet. Föreläsningarna spelades in och kan ses via länkarna nedan.

 

Bert Bolin Climate Lecture – Climate change: How can we motivate transformation?
Föreläsningen hölls på engelska.

Föreläsare: Professor Roberto Buizza, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy
Se föreläsningen

Recent and future climate changes in polar regions | Föreläsningen hölls på engelska
Föreläsare: Docquier David och Karami Pasha, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Se föreläsningen

Klimatförändring – allvarligt men inte hopplöst
Föreläsare: Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
Se föreläsningen

A climate tipping point in the Arctic Ocean | Föreläsningen hölls på engelska
Föreläsare: Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper

Lila te: Om växtförädling, tropiska plantager och mobila växter i en varmare värld
Föreläsare: Bengt G. Karlsson, Socialantropologiska institutionen
Se föreläsningen

Flax – Flyttfåglar och klimat
Föreläsare: Johan Lind, docent i etologi vid Stockholms universitet
Se föreläsningen

Vattenkonsumtion och klimatsystemet | Föreläsningen hölls på engelska
Föreläsare: Fernando Jamillo, Institutionen för naturgeografi
Se föreläsningen

Tja Golfströmmen, läget?
Föreläsare: León Chafik, Meteorologiska institutionen
Se föreläsningen

Flytande glaciärer
Föreläsare: Nina Kirchner, Institutionen för naturgeografi
Se föreläsningen

Aerosolpartiklar, molndroppar och klimatet
Föreläsare: Daniel Schlesinger, Institutionen för miljövetenskap
Se föreläsningen

Tittarnas frågor och forskarnas svar

Forskarna svarar på tittarnas frågor.
Medverkande: Alasdair Skelton, Bengt G Karlsson, Johan Lind, Fernando Jamillo, Léon Chafik, Nina Kirchner och Daniel Schlesinger. Inspelat den 12 maj på Naturhistoriska riksmuseet, samt den 14 maj på Nordiska museet.
Se filmen