Klimatfestivalen 2021 erbjöd en mängd bokningsbara aktiviteter för skolklasser mellan årskurs 4 till gymnasium att välja bland. Alla aktiviteter förutom Klimatvandringen hölls digitalt, och leddes av forskare från Bolincentret och besöksledare från Vetenskapens Hus. Nedan kan du läsa mer om aktiviteterna vi erbjöd.

 

Flax – Flyttfåglar och klimat

Bild från förra årets klimatfestival, visar digitala aktiviteten "Flax - flyttfåglar och klimatet".

Målgrupp: åk 7–Gy

Vi ger oss hän flyttfåglarnas fantastiska fenologi och undersöker hur de påverkas av ett allt varmare klimat. Efter en gemensam introduktion av ämnet får eleverna i ett lekfullt quiz analysera hur flyttfåglarnas ankomstdatum har förändrats sedan 1950-talet. Vi vill visa klimatförändringarnas effekter i vår egna närmiljö och att det slår både positivt och negativt. En del arter gynnas av det varmare klimatet samtidigt som andra får det svårare. Aktiviteten leds av besöksledare från Vetenskapens Hus.

 

Vad kan jag göra?
 

Bild från aktiviteten "Vad kan jag göra", från Klimatfestivalen 2020.

Målgrupp: åk 4–Gy

Massor! Men vad spelar det för roll om jag väljer bussen framför bilen, paddan framför teven eller ris istället för potatis? Under 60 minuter så testar vi hur vi kan påverka våra egna utsläpp via våra klädval, matval, resor och aktiviteter. Denna aktivitet utgår från elevernas perspektiv och fokuserar på utsläppskällor som de själva har större möjlighet att påverka. Aktiviteten leds av besöksledare från Vetenskapens Hus.

 

Kolet och den globala uppvärmningen

I bild syns Robert och Sarwin, två besöksledare från Vetenskapens Hus som ledde aktiviteten under fe
I bild syns Robert och Sarwin, två besöksledare från Vetenskapens Hus som ledde aktiviteten under festivalen 2019 och svarade på elevernas geniala frågor och funderingar.

Målgrupp: åk 4–9

Klimatforskare från Bolincentret har tagit fram ett pedagogiskt diorama som förklarar var växthusgaserna kommer ifrån och vilken effekt de har på klimatet. Vi tittar på dioramat tillsammans och lär oss hur kolets kretslopp fungerar, och hur människans utsläpp spelar in. Ni får chansen att ställa kluriga frågor och vi pratar om vad vi behöver göra för att motverka den globala uppvärmningen. Aktiviteten leds av besöksledare från Vetenskapens hus.

 

Rollspela Klimatanpassningsspelet med spelledare från SMHI
 

Bild från Klimatfestivalen 2020, visar SMHIs bokningsbara aktivitet Klimatanpassningsspelet

Målgrupp: Gymnasium

För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. Men även om utsläppen av växthusgaser drastiskt minskar dröjer det innan uppvärmningen stannar av. Parallellt med arbetet att minska utsläppen behövs anpassning till ett klimat i förändring. Genom Klimatanpassningsspelet får spelaren en ökad förståelse för vad klimatanpassning kan vara, varför det behövs och möjliga konsekvenser av olika val. Spelarna agerar beslutsfattare för stadens klimatanpassning. Det ger en upplevelse av hur ekonomin, men även människors liv, påverkas av klimatanpassningsåtgärder, alternativt väljer bort att göra åtgärder. Klimatanpassningsspelet har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med Linköpings universitet och med gymnasielärare. Klasserna spelar i webbaserad miljö och leds av en spelledare från SMHI via Zoom. Det enda som behövs för att delta är en dator/surfplatta och stabil internetuppkoppling.

 

Testa din klimatkunskap i SMHIs klimatquiz

Målgrupp: Gymnasium

SMHIs klimatforskare har utarbetat detta ledarledda quiz för gymnasieelever. Eleverna delas upp i diskussionsgrupper om 3–4 personer och får därmed möjligheten att ha kul samtidigt som de guidas genom ett urval av aktuella klimatfrågor. Hur mycket vet du om vetenskapen inom området? Hur mycket vet du om effekter av klimatförändringar? Gör världens ledare tillräckligt mycket? Hur är det med dig själv? Delta i quizet och lär dig mer om klimatet!

Praktikaliteter: Aktiviteten kräver att alla elever har tillgång till två enheter (surfplatta, laptop, eller mobil).

 

Klimatvandring: 4 grader kallare

Målgrupp: åk 7–Gy

Enligt IPCC kommer jorden vara ungefär fyra grader varmare år 2100 om vi inte gör något åt klimatförändringarna. Men vad innebär det egentligen? Hur mycket "fyra grader" är, kan vara svårt att begripa. För att sätta 4 grader i perspektiv så backar vi jordens historia till den tid då det senast var 4 grader kallare. Det tar oss hela vägen till istiden. Aktiviteten leds av klimatforskare från Bolincentret för klimatforskning.

Plats: Samling utanför Koppartälten i Hagaparken. Vandringen avslutas vid Stockholms gamla observatorium i närheten av Odenplan.
Praktikaliteter: Klä er enligt väderprognos och använd bekväma skor. Vandringer är ca 3-4km lång i ojämn terräng. Vi kan ta emot fyra skoklasser om max 35 elever inkl. lärare. Klasserna separeras i grupper om max 7 pers, och varje grupp tilldelas en exkursionsledare. Grupperna går vandringen med några minuters mellanrum så att vi aldrig är mer än 8 personer på ett ställe samtidigt. Läraren ansvarar för att i förväg ha delat in skolklassen i grupper om max 7, som startar vid olika tider

 

Labba med Kemilärarnas resurscentrum

Visar skolungdomar som utför KRCs labb på det digitala aktivitetstorget under tidigare klimatfestiva

Målgrupp: åk 4–6

Hur kan skolkemi användas för att undersöka klimatfrågor? Det är utgångspunkten för detta pass där vi utgår ifrån följande frågor: Hur påverkas havsnivån av den globala uppvärmningen? Hur blandar sig vatten i världshaven? Kan världshaven absorbera lika mycket CO2 om de blir varmare? Aktiviteten är framtagen och leds av Kemilärarnas resurscentrum.

 

Destination: Svalbard - på jakt efter svar bland molnen

Målgrupp: åk 9–Gy

I Arktis går klimatförändringarna dubbelt så fort som i resten av världen. Bolincenterforskarna Claudia Mohr och Sophie Haslett vill förstå vad det kan bero på. De tror att molnen spelar en viktig roll. Följ med på deras resa till Svalbard där de utför luft- och partikelmätningar. Hur känns det att ha Arktis som arbetsplats och hur utförs forskning i en av världens ogästvänligaste platser?

Aktiviteten består av filmvisning på cirka 15min med engelsk text och berättarröst och därefter en live Q&A på engelska med Claudia Mohr och Sophie Hanslett som svarar på alla era frågor.