Popular Science

  1. You are here:
  2. Start
  3. Bolin Centre
  4. Popular Science
Cover of Policy Brief

Policy Briefs

The Climate Arena has together with Bolin Centre scientists put together Policy Briefs for policy-makers, decision-makers, and individuals who are interested in formulating or influencing policy related to the climate. These Policy Briefs aim at providing a concise summary of a particular climate-related issue together with some recommendations on the best options going forward.

Gustaf Hugelius

Torvmarker – Från att kyla klimatet till att värma upp klimatet

Forskaren Gustaf Hugelius berättar om varför vi bryr oss om torvmarker och permafrost och hur de påverkar klimatet