Making an educated decision about Carbon Capture and Storage | February 2021

Carbon Capture and Storage (CCS) is a crucial component in global efforts to limit global warming to 1.5°C or at least well below 2°C following the recommendation of the Paris Agreement 2015, and in accordance with the IPCC (2018). This policy brief provides you as a decision- or policymaker with the information needed to make decisions or policies concerning CCS, by presenting the necessary background knowledge and giving motivated answers to specific questions about CCS as a climate change solution.

Download and read the Policy Brief: Making an educated decision about Carbon Capture and Storage (1070 Kb)

Att fatta ett genomtänkt beslut om koldioxidlagring | Februari 2021

Enligt en rapport av FNs klimatpanel IPCC från 2018 är koldioxidlagring (på engelska ”Carbon Capture and Storage”) avgörande i våra ansträngningar att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C, eller åtminstone väl under 2°C, i enlighet med Parisavtalet. Denna policy brief syftar till att ge beslutsfattare och beslutstagare ett vetenskapligt underlag i de beslut som behöver tas för att anta klimatutmaningen. Först presenteras grundläggande kunskap om kolcykeln och hur den relaterar till jordens klimat, och sedan utvärderas koldioxidlagring som en klimatlösning..

Ladda ner policy brief: Att fatta ett genomtänkt beslut om koldioxidlagring (1014 Kb)

Making an educated decision about carbon offsetting | November 2020

The function of this policy brief is multifaceted, it provides you as a policy-maker with the information needed to navigate decisions on policies concerning carbon offsetting. If you are a decision maker, it can aid you in your effort to reduce the carbon footprint of your organization or business. It can also help you as an individual in deciding on actions, such as compensating for a flight.

Download and read the Policy Brief: Making an educated decision about carbon offsetting (1199 Kb)

Att fatta ett genomtänkt beslut om Klimatkompensation | November 2020

Denna policy brief har flera syften. Den ger dig som beslutsfattare ett underlag för att fatta politiska beslut grundad i vetenskap gällande klimatkompensation. Om du är verksam inom en organisation eller ett företag, så kan detta underlätta arbetet att minska verksamhetens koldioxidavtryck. Policy briefen kan även hjälpa dig som individ att fatta personliga beslut, som till exempel handlar om kompensering för en flygresa.

Ladda ner policy brief: Att fatta ett genomtänkt beslut om Klimatkompensation (1088 Kb)

Aviation, climate, and the “high altitude effect" | October 2020

The public discussion of what effects aviation has on climate – and how to minimize these effects – has been confusing. Part of this confusion comes from an incomplete understanding of what the effects are and how they work. However, a substantial part of the confusion arises from a lack of clarity and consistency in what is being discussed. This policy brief aims at reducing the confusion by trying to be clearer about exactly what is being discussed and compared in regards to aviation’s influence on climate.

Download and read the Policy Brief: Aviation, climate, and the "high altitude effect" | October, 2020 (918 Kb)