Popular Science

  1. You are here:
  2. Start
  3. Bolin Centre
  4. Popular Science
Bolin at ForskarFredag. Photo: Ingmarie Andersson

The Bolin Centre asked high school students how they can minimize their own impact on the climate

On Friday, September 30, the Bolin Center participated together with the Baltic Sea Centre at Stockholm University in ForskarFredag.

bild Fredrik Charpentier för podd all du vill veta 347 Om klimathistoria

2022-01-11 Podden "Allt du velat veta"

347 Om klimathistoria med Fredrik Charpentier Ljungqvist

A crack in Petermann Ice Shelf

Oväntat svårt att förutspå framtida havsnivåer

Den friktion som uppstår mellan botten av en glaciär och landskapet under den har en avgörande roll för vad prognoserna för framtidens havsnivåer blir i glaciärmodeller använda av FN:s klimatpanel. Det visar en studie av norra Grönlands största glaciär Petermannglaciären, genomförd av glaciologer i Sverige och USA.

Lake Tarfala, with mountains in background

Time lapse imagery of Lake Tarfala

The rapid warming in the Arctic leads to changes in aquatic ecosystems including Arctic lakes. Recently a new type of dataset, a digital image collection of Lake Tarfala, was published and visualized in the Bolin Centre Database.

3D model of the Hardanger fjord

Hur snabbt kan en glaciär smälta?

När senaste istiden tog slut, smälte glaciären som täckte Hardangerfjorden i Norge väldigt fort – upp till tio meter om dagen. Slutet av istiden i Norge liknar situationen på Grönland idag.

Cover of Policy Brief

Policy Briefs

The Climate Arena has together with Bolin Centre scientists put together Policy Briefs for policy-makers, decision-makers, and individuals who are interested in formulating or influencing policy related to the climate. These Policy Briefs aim at providing a concise summary of a particular climate-related issue together with some recommendations on the best options going forward.