2

(EN: Agenda for water security in a changing climate) Rapport från IVAs projekt Hållbar vatten försörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat

Svedberg, T., Destouni, G., Ek, L., Persson, K.M., Sjöberg, B., Söderholm, G., Tumpane, J., 2021. Agenda för hållbar vattenförsörjning, Rapport från IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat (EN, short: Agenda for water security in a changing climate). Royal Swedish Academy for Engineering Sciences (IVA).

1

Slow-onset risks from climate change in Sweden in 2050

F. Jaramillo, V. Lund, B. Stock, L. Piemontese. Slow-onset risks from climate change in Sweden in 2050 (SV: Långsamma kontinuerliga risker från klimatförändringar i Sverige 2050), Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), 2021.

pil up icon