Svenska glaciärer

Förändringar

Glaciärer är imponerande stora. Även små glaciärer är stora för en människa. De reagerar också kraftfullt på förändringar i klimatet. En besökare som står vid Mikkaglaciärens front idag har nog svårt att föreställa sig att isen där var 40–50 meter tjock för bara tio år sedan. I en stadsbebyggelse motsvaras det måttet av ett 15 våningar högt hus. Pårteglaciären har sedan 1960-talet förlorat en isvolym som man skulle kunna bygga över 100 Cheopspyramider av. Att se dessa förändringar i verkligheten är emotionellt starkt. Med bilder kan åtminstone delar av den känslan förmedlas.

Följ de svenska glaciärernas avsmältning sedan slutet av 1800-talet i bildspelsform. Dra i reglagen eller klicka på årtalen för att resa fram och tillbaka genom historien.

Helagsglaciären

Kebnepakteglaciären

Mårmaglaciären

Mårmapakteglaciären

Mikkaglaciären

Suottasjekna

Pårteglaciären

Pårteglaciären

Påssustjåkkaglaciären

Rabots glaciär

Rabots glaciär

Salajekna

Storglaciären

Storglaciären

Sulitelma

Sylarna

Sylarna

Tarfaladalen

Tarfaladalen

Isfallsglaciären

Vartasglaciären

Isfallsglaciären