Svenska glaciärer

Referenser

 • Ahlmann, H. W:son., 1948: Glaciological research on the north Atlantic coasts. The Royal Geographical Society, R.G.S. Research Series No. 1, London, 83 pp.
 • Ahlmann, H. W:son., 1953: Glacier Variations and Climatic Fluctuations. Bowman Memorial lectures. The American Geographical Society, New York, 51 pp.
 • Ahlmann, H.W. och Lindblad, T., 1940: Die Grössenföränderungen des Kårsajökels in Schwedisch-Lappland wärend der Jahre 1909–1939. Geografiska Annaler 22(1–2): 80–94.
 • Ahlmann, H.W. och Tryselius, O., 1929: Der Kårsa-gletscher in Schwedisch-Lappland. Geografiska Annaler 11A: 1–32.
 • Björnsson, H., 1981: Radio-echo sounding maps of Storglaciären, Isfallsglaciären and Rabots glaciär, Northern Sweden. Geografiska Annaler 63A (3–4): 225–231.
 • Bodin, A., 1993: Physical properties of the Kårsa glacier, Swedish Lapland. Stockholm, University of Stockholm, Department of Physical Geography, Research report no. 17.
 • Boman, N. och Wennerberg, B., 1957: Mikkaglaciären sommaren 1946, Geographica 31, s. 52–57.
 • Enquist, F., 1910: Über die jetzigen und ehemaligen lokalen Gletscher in den Gebirgen von Jämtland und Härjedalen. Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908. Sveriges geologiska Undersökning Ca 5. V: 1–36.
 • Enquist, F., 1918: Die glaciale entwicklungsgeschichte Nordwest skandinaviens. Sveriges geologiska undersökning. C285: 142 p.
 • Frödin, J., 1915: Några iaktagelser rörande glaciationen i norra delen af Lule Lappmark. Ymer (1): 98–109.
 • Gavelin, A., 1897: Undersökningar och studier vid jöklar inom Västerbottens län. STF:s årsskrift s. 193–215.
 • Gavelin, A., 1910: Über die Gletscher des Norra Storfjället und des Ammarfjället. Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908. Sveriges geologiska Undersökning Ca 5. IV: 1–42.
 • Grudd, H., 1990: Small glaciers as sensitive indicators of climatic fluctuations. Geografiska Annaler 72A (1): 119–124.
 • Hamberg, A., 1896: Berättelse om en resa i Sarjekfjällen sommaren 1895. STF:s årsskrift s. 152–192.
 • Hamberg, A., 1901a: Sarjekfjällen, en geografisk undersökning. Ymer 1901 (2): 145–204.
 • –1901b: Sarjekfjällen, en geografisk undersökning. Ymer 1901 (3): 223–276.
 • Hamberg, A., 1910: Die Gletscher des Sarekgebirges und ihre Untersuchung. Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908. Sveriges geologiska Undersökning Ca 5. III: 1–26.
 • Hamberg, A., 1910: Kurze Übersicht der Gletscher Schwedens. In: Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908, Sveriges geologiska undersökning, Ca. 5 (VI), 10 p.
 • Hamberg, A., 1922: Sarekfjällen. Vägledning för färder i högfjällen mellan Lule älvs källarmar. Svenska Turistföreningens Resehandböcker 27.
 • Hamberg, A., 1930: Das Schicksal der internationalen Gletscherkommision. Geografiska Annaler XII (2–3) s. 112–124.
 • Hamberg, A., 1930: Anleitung zur Messung der periodischen Grössenveränderungen der Gletscher. Geografiska Annaler XII (2–3) s. 125–129.
 • Hamberg, A., 1932: Struktur und Bewegungsvorgänge im Gletschereise — nebst Beiträgen zur Morphologie der arktischen Gletscher. Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland, 1, Abt. 3.
 • Herrman, E., 1931: Gletscherstudien im Kebnekaise-Gebiet (Schwedischer Lappland). Zeitschrift für Gletscherkunde, 19: 263–284.
 • Holmlund, P., 1986: Mikkaglaciären: Bed topography and response to 20th century climate change. GeografiskaAnnaler. 68 A (4): 291–302.
 • Holmlund, P., 1988: An application of two theoretical melt water drainage models on Storglaciären and Mikkaglaciären, northern Sweden. Geografiska Annaler 70 A (1–2): 1–7.
 • Holmlund, P., 1991: Cirques at low altitudes need not necessarily have been cut by small glaciers. Geografiska Annaler 73A (1–2): 9–16.
 • Holmlund, P., 1993: Surveys of Post Little Ice Age glacier fluctuations in Northern Sweden. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie 29 (1): 1–13.
 • Holmlund, P., 1995: Glaciärer som en funktion av klimatet — vad kan vi utläsa av paleodata i våra nuvarande glaciärer. Arkeologisk Museum i Stavanger, AmS-Varia, 24: 51–60.
 • Holmlund, P., 1995: Mass balance studies in northern Sweden. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 31: 105–114.
 • Holmlund, P., 1996: Radar measurements of annual snow accumulation rates. Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie 32:193–196.
 • Holmlund, P., 1998: Glaciers as detailed climatic records in subpolar environments, Ambio 1998(4): 266–269.
 • Holmlund, P., 2013: Glaciärer: gnistrande smycken som ännu pryder våra svenska fjäll. ISBN 978–91–85815–83–8, Votum & Gullers förlag, 160s.
 • Holmlund, P. och Eriksson, M., 1989: The cold surface layer on Storglaciären. Geografiska Annaler 71 A (3–4): 241–244.
 • Holmlund, P. och Jansson, P. 1999. The Tarfala Mass Balance Programme. Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 81, 621–631.
 • Holmlund, P. och Jansson, P., 2002: Glaciologi. Stockholms universitet och vetenskapsrådet, ISBN91–974541–0–9, 176 s.
 • Holmlund, P., Jansson, P., Pettersson, R., 2005: An re-analysis of the 58-year mass balance record of Storglaciären, Sweden. Annals of Glaciology 42: 389–394.
 • Holmlund, P., Karlén, W. och Grudd, H. 1996: Fifty Years of Mass Balance and Glacier Front Observations at the Tarfala Research Station. Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 78, 105–114.
 • Holmlund, P., Näslund, J-O. och Richardson, C., 1996: Radar surveys on Scandinavian glaciers, in search for useful climate archives. Geografiska Annaler 78 (2–3): 147–154.
 • Holmlund,P. och Schneider, T.,1997: The effect of continentality on glacier response and mass balance. Annals of Glaciology 24: 272–276
 • Jonsson, S., 1970: Strukturstudier av subpolär glaciäris från Kebnekaiseområdet. Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Forskningsrapport nr 8, ISSN 0346–7406, 200 s.
 • Karlén, W., 1973: Holocene glacier and climatic variations, Kebnekaise mountains, Swedish Lapland. Geografiska Annaler 55A (1): 29–63.
 • Karlén, W., och Denton, G., 1975: Holocene glacial variations in Sarek national park. Boreas 5: 25–56.
 • Klingbjer, P., 2004: Glaciers and Climate in Northern Sweden during the 19th and 20th century. Avhandling i geografi med naturgeografisk inriktning. Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet (ISBN 91–7265–845–2). Avhandling nr 28.
 • Lundgren, S., 1946: Färder och iaktagelser i fjällen mellan luleälvarna. Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 93 s.
 • Lundqvist, G., 1948: De svenska fjällens natur. 2:a upplagan. Svenska Turistföreningens handböcker om svenska fjällen, STFs förlag, Stockholm, 502 sidor.
 • Lundqvist, J., 1969: Beskrivning till Jordartskarta över Jämtlands län. Sveriges geologiska undersökning, Ca 45, 418 s.
 • Mannerfelt, C., M:son, 1945: Några glacialmorfologiska formelement. Geografiska Annaler, 17 (1–2): 1–239.
 • Nilsson, J., och Sundblad, B., 1975: The internal drainage of Storglaciären and Isfallsglaciären described by an autoregressive model. Geografiska Annaler 57A (1–2): 73–98.
 • Pallin, H.N., 1927: Kebnekaise. Färder och äventyr i Lappland. Albert Bonniers förlag, Stockholm, 250 s.
 • Pettersson, R., Jansson, P. och Holmlund, P. 2003: Thinning of the cold surface layer on Storglaciären, observed by repeated ground penetrating radar surveys. Journal of Geophysical Research, 108(F1, 6004): doi: 10.1029/2003JF000024.
 • Richardson, C., Holmlund, P., 1996: Glacial cirque formation in northern Scandinavia. Annals of Glaciology 22: 102–106.
 • Rippin, D.M., Carrivick, J. Williams, C., 2011: Evidence towards a thermal lag in the response of Kårsaglaciären, northern Sweden, to climate change. Journal of Glaciology, 57 (205): 895–903.
 • Rosquist, G. och Östrem, G., 1989: The sensitivity of a small ice cap to climatic fluctuations. Geografiska Annaler 71A (1–2): 99–104.
 • Schytt, V., 1947: Glaciologiska arbeten i Kebnekajse. Ymer (1): 18–42.
 • Schytt, V., 1959: The glaciers of the Kebnekajse-massif. Geografiska Annaler 41 (4): 213–227.
 • Schytt, V., 1963: Glaciärernas liv. Svenska Turistföreningens årsskrift, s 144–158.
 • Schytt, V., 1968: Notes on Glaciological activities in Kebnekaise, Sweden during 1966 and 1967. Geografiska Annaler 50A (2): 111–120.
 • Schytt, V., Jonsson, S. och Cederstrand, P., 1963: Notes on glaciological activities in Kebnekaise, Sweden-1963. Geografiska Annaler 45 (4): 292–302.
 • Stenborg, T., 1968: Glacier drainage connected with ice structures. Geografiska Annaler 50A (1): 25–53.
 • Stenborg, T., 1969: Studies of internal drainage of glaciers. Geografiska Annaler 51A (1–2): 13–41.
 • Stenborg, T., 1970: Delay of run-off from a glacier basin. (Including a map in scale 1:10 000) Geografiska Annaler 52A (1): 1–30.
 • Stroeven, A.P. och van de Wal, R.S.W., 1990: A comparison of the mass balances and flows of Rabots glaciär and Storglaciären, Kebnekaise, Northern Sweden. Geografiska Annaler 72A (1): 113–118.
 • Svenonius, F., 1878: Om några svenska jöklar. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar IV, s. 18–27.
 • Svenonius, F., 1884: Studier vid svenska jöklar. Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar VII, s. 5–38.
 • Svenonius, F., 1886 : [Sveriges jöklar. Referat av föredrag.] STF:s årsskrift, h. 2, s. 3–6.
 • Svenonius, F., 1887: Berättelse, afgiven till Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, öfver en, med anslag av dess vegastipendium utförd resa i svenska Lappland 1886. Ymer 7 s. 116–132.
 • Svenonius, F. V. 1890: Ett besök vid Kårsajökeln. Svenska Turistföreningens årsskrift år 1890: 115–127.
 • Svenonius, F., 1896: Undersökningar rörande Sveriges jöklar. STF:s årsskrift, s. 304–306.
 • Svenonius, F., 1897: P. M. om fortsatta jökelundersökningar i Norrland. STF:s årsskrift, s. 363–365.
 • Svenonius, F., 1910: Der Kårso-Gletscher, Livret-guide des excursions en Suède du XIE Congrès géologique international, 8, Stockholm.
 • Svenonius, F., 1910: Studien über den Kårso — und die Kebnegletscher nebst Notizen über andere Gletscher im Jukkasjärvigebirge. I: Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908, Sveriges geologiska undersökning, Ca. 5 (I), 54 p.
 • Wahlenberg, G., 1808: Berättelse om mätningar och observationer för att bestämma lappska fjällens höjd och temperatur vid 67 graders polhöjd, förrättade 1807. Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Stockholm 1808, 58p.
 • Wallén, C. C., 1948: Glacial-meteorological investigations on the Kårsa glacier in Swedish Lappland. Geografiska Annaler, 30, 451–672.
 • Wallén, C.C., 1949: The shrinkage of the Kårsa glacier and its probable meteorological causes. Geografiska Annaler (1–2): 275–291.
 • Wallén, C. C., 1959: The Kårsa Glacier and its relation to the climate of the Torne Träsk region. Geografiska Annaler, 41, 236–244.
 • Westman, J., 1910: Beobachtungen über die Sulitälma-Gletscher im sommer 1908. Die Gletscher Schwedens im Jahre 1908. Sveriges geologiska Undersökning Ca 5. II: 1–44.
 • Westman, J., 1899: Beobachtungen über die Gletscher von Sulitelma und Ålmajalos. Bulletin of the geological institution of the university of Upsala, IV.
 • Westman, J., 1899: Jökelstudier vid Sulitelma. STF:s årsskrift, s. 317–337
 • WGMS, 2008: Global Glacier Changes: facts and figures.eds. Michael Zemp and Jaap van Woerden.(ISBN978–92–807–2898–9) World Glacier Monitoring Service, 88 p.
 • WGMS, 2009: Fluctuations of Glaciers. World Glacier Monitoring Service (www.wgms.eth.ch)
 • Woxnerud, E., 1951: Scientific investigations in the Kebnekajse massif, Swedish Lappland. III. Kartografiska arbeten i Kebnekajse. Geografiska Annaler 33 (3–4):121–130.
 • Woxnerud, E., 1951: Scientific investigations in the Kebnekajse massif, Swedish Lappland. IV. Det lokala triangelnätets i Kebnekajse anslutning till riksnätet. Syd- och Nordtopparnas höjd över havet. Geografiska Annaler 33 (3–4): 122–143.
 • Åmark M., 1980: Glacial Flutes at Isfallsglaciären Tarfala, Swedish Lapland. GFF. 102(3): 251–259.
 • Östrem, G., 1963: Comparative Crystallographic Studies on Ice from Ice-cored Moraines, Snow banks and Glaciers. Geografiska Annaler 45 (4): 210–242.
 • Östrem, G., 1964: Ice-cored moraines in Scandinavia. Geografiska Annaler 46A (3): 282–337.
 • Östrem, G., 1965: Problems of dating ice-cored moraines. Geografiska Annaler 47A (1): 1–38.
 • Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Denna referenslista omfattar inte den rikedom av litteratur som finns från Storglaciären. Det finns en referenslista på Tarfalas datapresentation som innehåller litteratur för Storgläciären.

Kompletterande litteratur

 • Abrahamsson, T., 1987: Detta är Kebnekaise. ISBN 91–34–50910–0, Bonniers, 192 s.
 • Abrahamsson, T., 1993: Detta är Sarek. ISBN 91–34–51134–2, Bonnier Alba, 192 s.
 • Grundsten, C., 2011: Lappland, min fjällvärld. ISBN 978–91–1–302608–4, Norstedts, 336 s.
 • SFK, 1929–2013, Svenska Fjällklubbens årsböcker, ISSN 0348–5617.
 • SNV, Geomorfologiska kartläggningen av fjällen.