Svenska glaciärer

Trycksaker

Glaciärer — gnistrande smycken som ännu pryder våra svenska fjäll.

En populärvetenskaplig beskrivning av våra svenska glaciärer. Den beskriver hur intresset för glaciärer har vuxit fram inom forskarvärlden och den tar upp frågor kring dagens klimatdebatt. Den ger även detaljerad information om vissa av våra svenska glaciärer. Boken är rikt illustrerad och vänder sig till en intresserad allmänhet.

Holmlund, P., 2012: Glaciärer — gnistrande smycken som ännu pryder våra svenska fjäll. ISBN 978–91–85815–83–8. Votum & Gullers förlag, Karlstad. 160 sidor.

Glaciologi

En lärobok som är skriven för grundkurser i glaciologi vid högskolor. Boken ger lättfattad teoretisk bakgrund hur glaciärer fungerar, hur de ser ut och hur de påverkar underlaget. Det är dessutom beskrivningar av vilken typ av forskning som bedrivs i ämnet från svenska lärosäten. Den är genomgående baserad på material från svenska glaciärer, men avsnitt om exempelvis inlandsisar handlar om Grönland och Antarktis.

Holmlund, P, Jansson, P., 2002: Glaciologi. ISBN 91–974541, Stockholms universitet och Vetenskapsrådet, 176 sidor.

Glaciological Research at Tarfala Research Station

En kortfattad beskrivning av arbetena vid Tarfala forskningsstation med historik och inblick i glaciärernas värld.

Holmlund, P., Jansson., 2002. Glaciological Research at Tarfala Research Station. ISBN 91–7540–141X. Stockholms universitet och Vetenskapsrådet. 48 sidor.

Global Glacier Changes: facts and figures

En internationell sammanställning av hur glaciärernas storlek och massa förändras med tiden. De svenska glaciärernas storleksförändringar sätts här i ett internationellt perspektiv.

WGMS, 2008: Global Glacier Changes: facts and figures. ISBN 978–92–807–2898–9. World Glacier Monitoring Service, Zürich. 88 sidor.