Klimatfestivalen är Bolincentrets största publika evenemang för barn och ungdomar i åldrarna 1020 år samt intresserad allmänhet. Klimatfestivalen arrangeras årligen sedan 2017, och erbjuder aktiviteter och föreläsningar med en tydlig vetenskaplig koppling och bred representation av klimatforskningen vid Bolincentret. Här har vi samlat alla populärvetenskapliga föreläsningar och inslag som varit en del i Klimatfestivalens program under dessa fem år – trevligt tittande!

Till video gallery