Svenska glaciärer

Sylglaciären

Sylglaciären är väl dokumenterad genom åren. Fredrik Enquist beskrev den detaljerat år 1908 och sedan beskrev Carl M:son Mannerfelt glaciären i ett arbete från 1945 och därefter Jan Lundqvist på 1960-talet. Detaljerade kartor finns från åren 1908, 1958, 1966, 1971, 1975 och 1982. År 2008 täckte den en yta av 0,22 km2. Reträtthastigheten har påtagligt ökat efter år 2010 och glaciärenkommer sannolikt att delas i två delar framöver.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Åreälven
LAT 63.022622
LONG 12.202653
LAT OLD 63 01 20
LONG OLD 12 12 10
ABLATION E
AREA 218816.33
AREA OLD 0,25
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,4
ELEVATION M A S L MAX 1670
ELEVATION M A S L MIN 1460