Svenska glaciärer

Glaciärer

Bilder av svenska glaciärer. Merparten av bildmaterialet är insamlat i samband med årliga inmätningar av glaciärfronter under de senaste 30 åren.

Glaciärerna är markerade i kartan till höger. För man musen över en glaciärbild i tabellen nedan markeras positionen i kartan. Man kan även zooma i kartan och klicka på glaciärermarkörerna.

Glaciärerna är sorterade i bokstavsordning efter namn men går att sortera om i dräneringsområden och efter antalet bilder.

  • Namn
  • Dräneringsområde
  • Antal bilder
Gallanjiehki
Antal bilder: 3
Alesätno
Riukojietna
Antal bilder: 10
Alesätno
Norra Kåtok­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 1
Alesätno
Mårmapakte­glaciären
Antal bilder: 12
Alesätno
Östra Mårma­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 4
Alesätno
Västra Mårma­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 3
Alesätno
Kåto­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 8
Alesätno
Östra Påssus­glaciären
Antal bilder: 8
Alesätno
Gungarjiehki
Antal bilder: 3
Alesätno
Rieppe­glaciären
Antal bilder: 5
Alesätno
Västra Påssus­glaciären
Antal bilder: 7
Alesätno
Mårma­glaciären
Antal bilder: 9
Alesätno
Mårma­tjåkka C
Antal bilder: 1
Alesätno
Mårma­tjåkka D
Antal bilder: 1
Alesätno
Namnlös
Antal bilder: 0
Ingen dräneringsbassäng
Namnlös
Antal bilder: 0
Ingen dräneringsbassäng
Tuolpanjunje­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 2
Kaitum
Norra Atjek­tjåkka
Antal bilder: 1
Kaitumälven
Södra Atjek­tjåkka
Antal bilder: 3
Kaitumälven
Hjälm­glaciärerna
Antal bilder: 1
Kaitumälven
Hjälm­glaciärerna
Antal bilder: 1
Kaitumälven
Hjälm­glaciärerna
Antal bilder: 1
Kaitumälven
Kniv­glaciären
Antal bilder: 2
Kaitumälven
Rabots glaciär
Antal bilder: 9
Kaitumälven
Pass­glaciären
Antal bilder: 5
Kaitumälven
Pata­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 1
Kaitumälven
Stour Räita­glaciären
Antal bilder: 8
Kaitumälven
Sälka­glaciären
Antal bilder: 6
Kaitumälven
Enquists glaciär
Antal bilder: 5
Kaitumälven
Vaktpost­glaciären
Antal bilder: 4
Kalixälven
Räita­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Stor­glaciären
Antal bilder: 11
Kalixälven
Isfalls­glaciären
Antal bilder: 4
Kalixälven
Kebnepakte­glaciären
Antal bilder: 8
Kalixälven
Sydöstra Kaskasapakkte­glaciären
Antal bilder: 6
Kalixälven
Sydvästra Kaskasa­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 7
Kalixälven
Sydöstra Kaskasa­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 3
Kalixälven
Tarfala­glaciären
Antal bilder: 12
Kalixälven
Nordöstra Kaskasa­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Norra Kaskasapakte­glaciären
Antal bilder: 5
Kalixälven
Västra Pyramid­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Unna Räita­glaciären
Antal bilder: 8
Kalixälven
Sielma­tjåkkas topp­glaciärer
Antal bilder: 6
Kalixälven
Seitak­glaciären
Antal bilder: 6
Kalixälven
Topp­glaciären på Kebnekaise
Antal bilder: 8
Kalixälven
Sielma­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 8
Kalixälven
Östra Kåto­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Mårmavare­glaciären
Antal bilder: 1
Kalixälven
Västra Räita­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 1
Kalixälven
Södra Räita­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Påssus­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Tjäktja­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 3
Kalixälven
Sielma­tjåkka nedre topp­glaciären
Antal bilder: 3
Kalixälven
Björlings glaciär
Antal bilder: 5
Kalixälven
Tjäktjapakte­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Kitteldals­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Kebne­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 4
Kalixälven
Nipals­glaciären
Antal bilder: 3
Kalixälven
Södra Rieppe­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Pyramid­glaciären
Antal bilder: 2
Kalixälven
Palkat­jekna
Antal bilder: 4
Njåtjosjåkkå
Nedre Tjäkkok
Antal bilder: 1
Njåtjosjåkkå
Östra Tjäkkok
Antal bilder: 3
Njåtjosjåkkå
Svenonius glaciär
Antal bilder: 4
Njåtjosjåkkå
Västra Lullihatjåkkå­glaciären
Antal bilder: 4
Njåtjosjåkkå
Stuorra­jekna
Antal bilder: 7
Piteälven
Jeknaffo­jekna
Antal bilder: 2
Piteälven
Sala­jekna
Antal bilder: 8
Piteälven
Årjep Loutto­jekna
Antal bilder: 1
Rapaälven
Årjep Luotto­jekna
Antal bilder: 8
Rapaätno
Nedre Akkatjåkkå
Antal bilder: 1
Rapaätno
Ålkatj­jekna norra
Antal bilder: 4
Rapaätno
Årjep Ålkatj­jekna
Antal bilder: 10
Rapaätno
Södra Akka­glaciären
Antal bilder: 5
Rapaätno
Rita­glaciären
Antal bilder: 2
Rapaätno
Akkatjåkkå
Antal bilder: 1
Rapaätno
Sydöstra Akkatjåkkå­glaciären
Antal bilder: 2
Rapaätno
Södra Sadel­glaciären
Antal bilder: 2
Rapaätno
Pårte­glaciären
Antal bilder: 7
Rapaätno
Jåkkåtjkaska­jekna
Antal bilder: 12
Rapaätno
Norra Akka­glaciären
Antal bilder: 7
Rapaätno
Östra Ritatjåkkå­glaciären
Antal bilder: 1
Rapaätno
Södra Tjågnoris­glaciären
Antal bilder: 2
Rapaätno
Skårva­glaciären
Antal bilder: 4
Rapaätno
Nuortap Luotto­jekna
Antal bilder: 3
Rapaätno
Tjågnoris­jekna
Antal bilder: 5
Rapaätno
Akkatjåkkås toppglaciär
Antal bilder: 6
Rapaätno
Matu­glaciären
Antal bilder: 2
Rapaätno
Mikka­glaciären
Antal bilder: 16
Rapaätno
Norra Hambergs­glaciären
Antal bilder: 1
Rapaätno
Ruotes­jekna
Antal bilder: 5
Rapaätno
Alep Pasta­jekna
Antal bilder: 6
Rapaätno
Lulihatjårro­glaciären
Antal bilder: 2
Rapaätno
Sjelma­jekna
Antal bilder: 5
Rapaätno
Vartas­glaciären
Antal bilder: 7
Rapaätno
Sålta­jekna
Antal bilder: 4
Rapaätno
Östra Alitåive
Antal bilder: 1
Sitasjaure
Västra Alitåive
Antal bilder: 1
Sitasjaure
Pauke­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 1
Sitasjaure
Sarva­jekna
Antal bilder: 3
Sitoätno
Vuoines­jekna
Antal bilder: 2
Sitoätno
Bucht­glaciären
Antal bilder: 3
Sitoätno
Äpar­jekna
Antal bilder: 2
Sitoätno
Pierik­jekna
Antal bilder: 3
Sitoätno
Ruopsok­jekna
Antal bilder: 6
Sitoätno
Alep Pasta­jekna
Antal bilder: 8
Sitoätno
Östra Sarek­glaciären
Antal bilder: 3
Sitoätno
Kassa­glaciären
Antal bilder: 5
Sitoätno
Alep Sarek­jekna
Antal bilder: 9
Sitoätno
Skana­glaciären
Antal bilder: 6
Sitoätno
Östra Vuoines­glaciären
Antal bilder: 2
Sitoätno
Vartas­jekna
Antal bilder: 6
Sitoätno
Perikpakte­glaciären
Antal bilder: 2
Sitoätno
Kassakam­glaciären
Antal bilder: 3
Sitoätno
Lulep Pasta­jekna
Antal bilder: 2
Sitätno
Nieras­glaciären
Antal bilder: 7
Stora Lule älv
Sydvästra Nieras­glaciären
Antal bilder: 1
Stora Lule älv
Östra Nieras­glaciären
Antal bilder: 1
Stora Luleälv
Svalåijve
Antal bilder: 1
Suorvajaure
Borg­glaciären
Antal bilder: 1
Suorvajaure
Hambergs glaciär
Antal bilder: 7
Suorvajaure
Rautåive­glaciären
Antal bilder: 1
Suorvajaure
Kallak­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 4
Suorvajaure
Hyll­glaciären
Antal bilder: 4
Suorvajaure
Sivvátjåkko­glaciären
Antal bilder: 1
Tarrajåkkå
Tsatsa­glaciären
Antal bilder: 4
Tjuoltajåkkå
Kalanvare­glaciären
Antal bilder: 3
Torneträsk
Östra Kårsa­glaciären
Antal bilder: 0
Torneträsk
Södra Pallenrieppe­glaciären
Antal bilder: 1
Torneträsk
Kårsa­glaciären
Antal bilder: 8
Torneträsk
Kaskariepe­glaciären
Antal bilder: 4
Torneträsk
Norra Pallenrieppe­glaciären
Antal bilder: 1
Torneträsk
Voitasjökeln
Antal bilder: 4
Torneträsk
Södra Kårsa­glaciären
Antal bilder: 2
Torneträsk
Kuoblavagge­glaciären
Antal bilder: 2
Torneträsk
Topp­glaciären på Vassitjåkka
Antal bilder: 4
Torneträsk
Vuoitasrita toppglaciär
Antal bilder: 4
Torneträsk
Ekman­glaciären
Antal bilder: 2
Torneträsk
Måskonåvive­glaciären
Antal bilder: 3
Tärnaån
Östra Syter­glaciären
Antal bilder: 4
Tärnaån
Tärna­glaciären
Antal bilder: 4
Tärnaån
Murtsertjåkke­glaciären
Antal bilder: 2
Umeälven
Västra Skrapetjåkke­glaciären
Antal bilder: 1
Umeälven
Norra Syter­glaciären
Antal bilder: 5
Umeälven
Östra Skrapetjåkke­glaciären
Antal bilder: 1
Umeälven
Södra Kårsa­tjåkka­glaciären
Antal bilder: 1
Vietasätno
Östra Kallaktjåkkå
Antal bilder: 2
Vietasätno
Vattendelar­glaciären B
Antal bilder: 5
Virihaure
Ålmallo­jekna
Antal bilder: 8
Virihaure
Ragujiekna
Antal bilder: 1
Virihaure
Sadel­glaciären
Antal bilder: 2
Virihaure
Lanjek­jekna
Antal bilder: 1
Virihaure
Norra Sulitelma­glaciären
Antal bilder: 3
Virihaure
Kisuris­glaciären
Antal bilder: 1
Voujatätno
Niak­jekna
Antal bilder: 1
Vuojaetno
Vattendelar­glaciären A
Antal bilder: 4
Vuojatätno
Norra Suottas­jekna
Antal bilder: 1
Vuojatätno
Suottas­jekna
Antal bilder: 7
Vuojatätno
Helags­glaciären
Antal bilder: 5
Åreälven
Tempel­glaciären
Antal bilder: 3
Åreälven
Syl­glaciären
Antal bilder: 8
Åreälven