Svenska glaciärer

Sälkaglaciären

Alternativa namn: Sealggáglaciären

Sälkaglaciären ligger på Sälkamassivets ostsida och täcker en yta på 1,53 km2. Då glaciären syns från Kebnekaises sydtopp så finns det gott om fotografisk dokumentation sedan år 1910, då Fredrik Enquist fotograferade en 360 graders vy från toppen. Glaciären dämmer en sjö på sin sydsida. Sjön dränerades tidigare över en klippavsats och vatten rann ner på glaciärtungan nära dess front. Under 1940- och 1950-talen bildades en istunnel genom glaciärtungans nedre del pga detta smältvatten. Detta frontparti är nu bortsmält och fronten ligger ovanför en klippavsats. Sjön dräneras vissa år katastrofartat genom glaciären. År 1990 tömdes sjön på 9 meter vatten inom loppet av ett dygn. Glaciären har varit föremål för specialstudier av just sjöns dränering. En detaljerad karta finns som är baserad på flygbilder från 1980.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kaitumälven
LAT 67.933590
LONG 18.175915
LAT OLD 67 56 10
LONG OLD 18 11 30
ABLATION E
AREA 1531904.3
AREA OLD 1,9
VOLUME -
COLD RATIO 15
DEPTH -
LENGTH 2,2
ELEVATION M A S L MAX 1780
ELEVATION M A S L MIN 990