Svenska glaciärer

Kårsaglaciären

Alternativa namn: Kårsajökeln, Gorsajökeln, Kårsojietna

Kårsaglaciären är den första glaciär som det utfördes vetenskapliga mätningar på. År 1884 påbörjade Fredrik Svenonius mätningar av frontförändringar och isrörelsehastighet. På 1920-talet utförde Hans W:son Ahlmann massbalansstudier på glaciären och han framställde även en detaljerad karta. Kårsaglaciären var vid denna tid en dalglaciär som täckte en yta på ca 2,6 km2. Åren 1941–1948 pågick massbalans- och energibalansstudier på glaciären av C.C. Wallén. En avsmältning som har få motsvarigheter i Sverige har sedan reducerat glaciären till en bergssidesglaciär som år 2011 endast täckte ca 0,8 km2. Detaljerade kartor finns för åren 1926, 1943, 1961, 1978 och 1991.

Litteratur

Ahlmann, H. W:son., 1948: Glaciological research on the north Atlantic coasts. The Royal Geographical Society, R.G.S. Research Series No. 1, London, 83 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Torneträsk
LAT 68.358416
LONG 18.322271
LAT OLD 68 21 40
LONG OLD 18 19 40
ABLATION E
AREA 935617
AREA OLD 1,58
VOLUME 0,04
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 2,2
ELEVATION M A S L MAX 1460
ELEVATION M A S L MIN 940