Svenska glaciärer

Kuoblavaggeglaciären

Kuoblavaggeglaciären ligger på Kuoblavagges västsida och glaciären mynnade tidigare i en sjö. Glaciären har med tiden smält ner mycket kraftigt, men den har fortfarande en mäktighet på drygt 20 meter och den har sprickor i sin övre del.

Litteratur

Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Torneträsk
LAT 68.379275
LONG 18.423211
LAT OLD 68 22 50
LONG OLD 18 25 30
ABLATION E
AREA 159420.17
AREA OLD 0,15
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,3
ELEVATION M A S L MAX 1290
ELEVATION M A S L MIN 1170