Svenska glaciärer

Toppglaciären på Vassitjåkka

Alternativa namn: Vassejietna

Toppglaciären på Vassitjåkka har successivt minskat i utbredning under hela 1900-talet. De isrester som återstår ligger dels på topplatån, dels på platåns östra sida. Det är de senare som fortsatt kan betraktas som en glaciär. Isresterna på toppen är tunna men sommaren 2013 fanns det fortfarande gott om sprickor i den östligaste delen.

Litteratur

Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Torneträsk
LAT 68.374213
LONG 18.322635
LAT OLD 68 22 40
LONG OLD 18 19 10
ABLATION NE
AREA 479077.37
AREA OLD 0,77
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,9
ELEVATION M A S L MAX 1570
ELEVATION M A S L MIN 1430