Svenska glaciärer

Vuoitasrita toppglaciär

Toppglaciären på Vuoitasrita har minskat i utbredning och mäktighet under de senaste 100 åren. Men glaciären är alltjämt livskraftig och hade år 2010 ett maximalt isdjup som översteg 60 meter.

Litteratur

Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Torneträsk
LAT 68.357220
LONG 18.236960
LAT OLD 68 21 30
LONG OLD 18 14 30
ABLATION NE
AREA 435779.87
AREA OLD 0,38
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,7
ELEVATION M A S L MAX 1550
ELEVATION M A S L MIN 1330