Svenska glaciärer

Ekmanglaciären

Glaciären är uppkallad efter zoologen Sven Ekman som gjorde studier i Abiskoområdet under 1900-talets första hälft. Ekmanglaciären täckte tidigare sjön Ekmanjaure som sedan successivt har blottlagts. En radarstudie av glaciären år 1994 visade på ett maximalt djup av 30 meter. Sedan dess har den minskat betydligt i utbredning och dagens isrest är sannolikt mindre än hälften så tjock som 1994-års mätning visade.

Litteratur

Bodin, A., 1993: Physical properties of the Kårsa glacier, Swedish Lapland. Stockholm, University of Stockholm, Department of Physical Geography, Research report no. 17.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Torneträsk
LAT 68.37
LONG 18.52
ABLATION E
AREA 10000
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,3
ELEVATION M A S L MAX 1300
ELEVATION M A S L MIN 1230