Svenska glaciärer

Södra Räitatjåkkaglaciären

Den södra Räitatjåkkaglaciären ligger på Räitatjåkkas sydostsida. Dokumentation i form av fotografier finns sedan 1942 då glaciären mynnade med en isbräcka i en sjö som idag ligger ca 300 meter nedströms frontläget.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.992854
LONG 18.486436
LAT OLD 67 59 40
LONG OLD 18 29 30
ABLATION SE
AREA 196359.85
AREA OLD 0,7
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 0,7
ELEVATION M A S L MAX 1640
ELEVATION M A S L MIN 1360