Svenska glaciärer

Pårteglaciären

Alternativa namn: Bårddejiegna, Luleavaggeglaciären

Pårteglaciären är en av Sveriges största glaciärer med en yta på ca 10 km2. Den är dokumenterad sedan slutet av 1800-talet genom Axel Hambergs försorg. Han kallade den först Luleavaggeglaciären. 1911 byggdes ett meteorologiskt observatorium på det intilliggande Pårtetjåkkå. Kontinuerliga observationer utfördes 1914–1918. Därefter finns mätserier från 1960-tal och kontinuerligt, med några luckor, sedan 1994. Glaciären inkluderades i Tarfalaverksamhetens monitoringprogram år 1965. Massbalansstudier har ägt rum under några år kring båda sekelskiftena, men ingen mätserie har upprätthållits. Detaljerade kartor finns för åren 1963 och 1990. Glaciären är stadd under kraftig reträtt. Den blir ca 15 meter kortare för varje år och i stort sett tunnas hela glaciären ut. Under perioden 1963–2008 förlorade glaciären i genomsnitt en volym av 5 miljoner kubikmeter per år.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.170171
LONG 17.662951
LAT OLD 67 10 20
LONG OLD 17 39 50
ABLATION E
AREA 9475463.69
AREA OLD 11,1
VOLUME 0,88
COLD RATIO 60
DEPTH 150
LENGTH 5,4
ELEVATION M A S L MAX 1860
ELEVATION M A S L MIN 1080