Svenska glaciärer

Årjep Ålkatjjekna

Alternativa namn: Oarjep Oalgásjjiegna

Årjek Ålkatjjekna ligger strax norr om Jåkkåtjkaskajekna. Den har en betydligt mer komplex sammansättning; den är sprickig, den har en stor mittmorän och den har en nunatak i dess istunga. Nunataken har smält fram under 2000-talet. Sprickigheten i dess centrala södra del är troligen orsakad av en subglacial sjö i denna del av glaciären. Området kring glaciären är präglat av permafrost och moräntäckt dödis.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.332395
LONG 17.618625
LAT OLD 67 19 50
LONG OLD 17 37 50
ABLATION SE
AREA 5614034.02
AREA OLD 6,56
VOLUME -
COLD RATIO 70
DEPTH -
LENGTH 4,6
ELEVATION M A S L MAX 1760
ELEVATION M A S L MIN 1180