Svenska glaciärer

Kitteldalsglaciären

Den äldsta dokumentationen av Kitteldalsglaciären är från 1910 när den fotograferades av Fredrik Enquist. Glaciären är nu mycket tunn, men den har en imponerande frontmorän som av allt att döma är isfylld.

Litteratur

Östrem, G., Haakensen, N., Melander, O., 1973; Atlas over breer i Nord-Skandinavia. Norges vassdrags og elektrisitetsvesen. Meddelse nr 22 fra hydrologisk avdelning, 315 pp.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Kalixälven
LAT 67.884737
LONG 18.515044
ABLATION SE
AREA 59580.71
LENGTH 0,5
ELEVATION M A S L MAX 1400
ELEVATION M A S L MIN 1220