Svenska glaciärer

Östra Kårsaglaciären

Östra Kårsaglaciären ligger på Kårsatjåkkas nordsida. Den var tidigare ett biflöde till Kårsaglaciären.Tillskottet av massa från den östra delen har aldrig varit stort, men däremot utgjordes den fysiska länken mellan glaciärerna av ett ackumulationsområde som i sin tur gav ett betydande tillskott av massa till Kårsaglaciären.

Litteratur

Ahlmann, H.W. och Lindblad, T., 1940: Die Grössenföränderungen des Kårsajökels in Schwedisch-Lappland wärend der Jahre 1909–1939. Geografiska Annaler 22(1–2): 80–94.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Torneträsk