Svenska glaciärer

Ålkatjjekna norra

Denna glaciär hänger i sin södra del samman med Årjep Ålkatjjekna. Glaciären når sin största mäktighet (ca 80 m) i just det partiet. Glaciären består till mer än 90 % av kallgradig is.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.352243
LONG 17.579111
LAT OLD 67 20 50
LONG OLD 17 36 00
ABLATION NE
AREA 847494.67
AREA OLD 0,8
VOLUME -
COLD RATIO 100
DEPTH 90
LENGTH 1,3
ELEVATION M A S L MAX 1740
ELEVATION M A S L MIN 1460