Svenska glaciärer

Norra Syterglaciären

Norra Syterglaciären är den största av glaciärerna inom Norra Storfjället-Syterfjälletområdet. Glaciären täcker en yta av 0,63 km2. Den beskrevs första gången 1896 av Axel Gavelin som sedan gjorde en ytterligare inmätning år 1908. Bilddokumentation finns även från 1935 av Gösta Lundqvist.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Umeälven
LAT 65.899950
LONG 15.244490
LAT OLD 65 54 00
LONG OLD 15 15 10
ABLATION N
AREA 628918.36
AREA OLD 0,76
VOLUME -
COLD RATIO -
DEPTH -
LENGTH 1,2
ELEVATION M A S L MAX 1580
ELEVATION M A S L MIN 1270