Svenska glaciärer

Akkatjåkkås toppglaciär

Glaciären ligger på Akkatjåkkås nordsluttning och har en utbredning på ca 0,2 km2. Den första beskrivningen av glaciären är gjord av Hamberg 1896. En radarmätning utförd i april 2011 visade att ismäktigheten uppgår till 60 meter i dess centrala del.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.328591
LONG 17.496533
LAT OLD 67 30 10
LONG OLD 17 30 10
ABLATION NE
AREA 217899.79
AREA OLD 0,24
VOLUME -
DEPTH -
LENGTH 0,8
ELEVATION M A S L MAX 1920
ELEVATION M A S L MIN 1700