Svenska glaciärer

Såltajekna

Såltajekna hade tidigare en sprickig glaciärfront som nådde ner i Ruotesvagge. Den finns därmed avbildad av många förbipasserande fjällvandrare. Den branta istungan smälte bort fram till 1960-talet. Därefter har glaciären sakta tunnats ut och under 2000-talet delades den upp i tre delar. Den västligaste är alltjämt en glaciär, den mittersta är i stort sett helt bortsmält och den östliga utgör ett brant isfält upp mot Kavapakte och saknar sannolikt isrörelse.

Bilder

Statistics
DRAINAGE BASIN Rapaätno
LAT 67.447318
LONG 17.589410
LAT OLD 67 26 40
LONG OLD 17 36 00
ABLATION S
AREA 794237.62
AREA OLD 1,39
VOLUME -
DEPTH -
LENGTH 1,5
ELEVATION M A S L MAX 1860
ELEVATION M A S L MIN 1200